Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Hledání reálné ceny nemovitostí v elektronické dražbě

Elektronické dražby jsou novým způsobem nákupu nemovitostí a v současné době čím dál více konkurují dražbám klasickým. Přináší totiž řadu výhod, a to jak pro nakupující, tak také pro prodejce. Jedná se o uživatelsky snadný a levný proces získávání informací o jednotlivých nemovitostech a následný nákup přímo z pohodlí domova. Online prodej v dražbě je navíc velmi transparentní a nemůže dojít k žádným pochybnostem o jeho průběhu. 

Hledaní reálné ceny nemovitostí
Velkou výhodou elektronických dražeb je možnost nalezení reálné ceny nemovitosti, která odpovídá jejímu skutečnému stavu. V současné době prodávající své nemovitosti nadhodnocují, a to i přesto, že jejich ceny obecně klesají. Realitní kanceláře jsou tak plné nabídek, o které není ze strany nakupujících zájem. Reálná cena se totiž nyní pohybuje jinde, než například před pěti lety, což si mnohdy vlastníci nemovitostí neuvědomují. Prostřednictvím elektronické dražby se však zvyšuje pravděpodobnost, že nemovitost najde svého kupce. Při opakování dražby totiž cena nemovitosti klesá na polovinu, díky novele platné od nového roku 2013 bude moci klesnout až na ¼ své původně stanovené ceny. 

Jednoduchý průběh elektronických dražeb
Online dražby se může zájemce účastnit po splnění několika podmínek. Po registraci na dražebním portálu a přihlášení se k dražbě, musí účastník nejprve prokázat svou totožnost. Poté je nutné složit dražební jistotu, což je záloha, která se účastníkovi v případě prohry vrátí. Po splnění těchto podmínek následuje samotný průběh dražby, během kterého účastníci přihazují vždy předem stanovenou minimální částku příhozu. Celý proces je pak ukončen vítězstvím nebo prohrou v dražbě.

Způsob zaplacení nemovitosti v dražbě
Vítěz dražby je povinen zaplatit částku, která odpovídá konečné ceně snížené o již zaplacenou dražební jistotu. Nemovitost je možné zaplatit i hypotékou, o kterou si může dražitel bez problémů zažádat, protože má od dražebníka doloženou jasnou jistotu, že nemovitost nabyde. Právě problematika právní jistoty nabytí nemovitosti je důvodem, proč zatím nefungovaly jiné pokusy o online dražby. Proto elektronické dražby úspěšně fungují jen na portále www.exdrazby.cz a snad budou stejně úspěšné i v připravovaném projektu www.realdrazby.cz.

článek publikován na sreality.cz
Příloha: pdf