Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pánské stříbrné dvouplášťové kapesní hodinky zn. Postalapatent z r. 1895

Vloženo: 6.3.2018 21:17 | číslo dražby: 2030

6 950 Kč

Dražba začala: 27.03.2018 10:00:00Dražba skončila: 27.03.2018 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 2389 D 000005 / 18 - 2
Počáteční cena: 6 950,-Kč
Určená cena: 12 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: I.termín – 22.3.2018 v 10:00 hod II. termín – 15.3.2018 v 10:00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: U Smaltovny 18, 312 00, Plzeň, GPS: 49.7639958N, 13.4409739E. Více informací na tel. 777 112 608
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-Pánské stříbrné dvouplášťové kapesní hodinky zn. Postalapatent z r. 1895. Jsou po generální odborné údržbě, tudíž v perfektním stavu.Na zadní straně vnějšího pláště je monogram tehdejšího majitele JE
vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.

Odhad ceny předmětu dražby určil navrhovatel, který ocenil předmět dražby na částku 12.000,-Kč

Odměna dražebníka bude hrazena vydražitelem a stanovuje se ve výši 10 % (slovy deset procent) z ceny dosažené vydražením a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena příslušná sazba DPH.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.