Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Starožitné podlahové hodiny

Vloženo: 6.3.2018 21:20 | číslo dražby: 2032

63 000 Kč

Dražba začala: 27.03.2018 10:00:00Dražba skončila: 27.03.2018 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 2389 D 000005 / 18 - 4
Počáteční cena: 63 000,-Kč
Určená cena: 110 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: I.termín – 22.3.2018 v 10:00 hod II. termín – 15.3.2018 v 10:00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: U Smaltovny 18, 312 00, Plzeň, GPS: 49.7639958N, 13.4409739E. Více informací na tel. 777 112 608
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-Podlahové hodiny, jsou v perfektním stavu, jsou restaurované včetně strojku, bijí každou hodinu a mají ukazatel data.Jsou z doby kdy v Anglii vládla královna Viktorie.
vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.

Odhad ceny předmětu dražby určil navrhovatel, který ocenil předmět dražby na částku 110.000,-Kč.

Odměna dražebníka bude hrazena vydražitelem a stanovuje se ve výši 10 % (slovy deset procent) z ceny dosažené vydražením a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena příslušná sazba DPH.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.