Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Fiatu Ducato 3.0 JTD MAXI, valník s lůžkem - odpočet DPH

Vloženo: 10.10.2018 13:32 | číslo dražby: 2317

267 400 Kč

Dražba začne: 15.11.2018 11:00:00 za 30 dní, 3 hodiny, 59 minut a 53 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0745 D 000033 / 18
Počáteční cena: 267 400,-Kč
Cena stanovena znalcem: 401 000,-Kč
Dražební jistina: 40 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 23.10.2018 od 09:30 do 10:00 2. termín 30.10.2018 od 14:30 do 15:00 3. termín 02.11.2018 od 09:30 do 10:0 4. termín 15.11.2018 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: FIAT, obchodní označení: DUCATO 3.0 JTD 177 17 H C, kategorie vozidla: N1, typ: 250, varianta: DPMAU, verze: GY, RZ: 4AV4384, datum 1. registrace vozidla: 17.8.2015, VIN: ZFA25000002696465, zdvih. objem: 2 999 ccm, výkon: 130 kW, palivo: NM, typ motoru: F1CE3481, směrnice EHS/ES: 195/2013 M, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, karoserie: 99 VALNÍK S PLACHTOU, spojovací zařízení: A, 50-X, počet míst k sezení: 1, počet lůžek : 1, STK platná do: 17.8.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 137 064 km, skutečný stav ujetých kilometrů není znám. (dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Fiat Ducato 3.0 JTD do 3,5 t - Valník s plachtou a spaním:
ASR, klimatizace
Spací nástavba Ponny Fantasy I/M
Vysílačka president Teddy
Nezávislé topení Ateso Breeze III
Tažné zařízení A50-X

Technické parametry:

Celková délka: 6 600 mm
Celková výška: 3 300 mm
Celková šířka: 2 200 mm
Rozvor: 4 035 mm
Provozní hmotnost: 2 430 kg
Povolení hmotnost: 3 500 kg
Rozměry ložné plochy: d: 4 130 mm š: 2 130 mm
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala