Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pánské stříbrné dvouplášťové kapesní hodinky zn. Postalapatent z r. 1895

Vloženo: 4.11.2018 19:35 | číslo dražby: 2362

6 950 Kč

Dražba začala: 10.12.2018 10:00:00Dražba skončila: 10.12.2018 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 2389 D 000116 / 18 - 1
Počáteční cena: 6 950,-Kč
Určená cena: 12 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: I.termín – 19.11.2018 v 16:00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: U Smaltovny 18, 312 00 Plzeň. Více informací na tel. 773369490
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-Pánské stříbrné dvouplášťové kapesní hodinky zn. Postalapatent z r. 1895. Jsou po generální odborné údržbě, tudíž v perfektním stavu.Na zadní straně vnějšího pláště je monogram tehdejšího majitele JE
vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.

Odhad ceny předmětu dražby určil navrhovatel, který ocenil předmět dražby na částku 12.000,-Kč (slovy dvanáct tisíc korun českých).

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1366110.12.2018 10:28:37:6970,-Kč6 950,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 10.12.2018 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.13661 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 6 950,-Kč

Zveřejněno dne 10.12.2018 v 12:00:00