Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Rodinný dům, Muglinov

Vloženo: 8.3.2018 20:08 | číslo dražby: 2034

5 300 000 Kč

Dražba začala: 17.04.2018 10:00:00Dražba skončila: 17.04.2018 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 2389 D 000020 / 18
Počáteční cena: 5 300 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 6 170 000,-Kč
Dražební jistina: 500 000,-Kč
Typ domu: přízemní
Počet podlaží: 2
Počet nadzemních podlaží: 1
Poloha objektu: samostatný
Umístění: klidná část obce
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: velmi dobrý
Plocha zastavěná: 230,92 m²
Plocha užitná: 230,92 m²
Plocha podlahová: 230,92 m²
Plocha pozemku: 1477 m²
Parkování: garáž
Počet bytových jednotek: 1
Podkategorie: samostatný
Termín prohlídky: I.termín – 27.3.2018 v 15:00 hod II. termín – 28.3.2018 v 15:00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: Podolí 782/25A, 712 00 Slezská Ostrava-Muglinov. . Více informací na tel. 737 608 108
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Město: Ostrava

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-pozemek parcelní č. St.1407 o výměře 159m², zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Muglinov, č.p. 782, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č St.1407, zapsáno na listu vlastnictví č. 1259 vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec Ostrava, katastrální území Muglinov
-pozemek parcelní č.253/21 o výměře 1288m², orná půda, zemědělský půdní fond, zapsáno na listu vlastnictví č. 1259 vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec Ostrava, katastrální území Muglinov
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č.1259 kat. území Muglinov, vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.
Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 1036/11/2018 ze dne 21.02.2018 soudního znalce Ing. Zdeněk Loup, který ocenil předmět dražby cenou v čase a místě obvyklou na částku 6.170.000,-Kč.
Rodinný dům byl dán do užívání v roce 2000. Na objektu byla prováděna pouze běžná údržba a vzhledem ke stáří nebyly měněny žádné prvky dlouhodobé životnosti a jen minimum prvků krátkodobé životnosti. Jedná se o jednopodlažní, podsklepený objekt s provedeným podkrovím, se sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové s provedenou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové stěny jsou zděné, pravděpodobně z děrovaných cihel. Stropy jsou pravděpodobně betonované s rovným pohledem. Střecha je sedlová, s taškovou krytinou Odvodnění střechy je provedeno vodorovnými a svislými svody z plechu. Vnitřní omítky, včetně podhledů jsou vápenné. Venkovní obvodové stěny jsou opatřeny šlechtěnou omítkou se zateplením. Sokl je z umělého kamene. V objektu je schodiště do sklepa a dřevěné schodiště do podkroví. Vnitřní dveře jsou plné, dřevěné, atypické. Okna v objektu jsou dřevěná, vakuovaná a střešní okna (vykazuje vady zatékání) Povrch podlah místností tvoří keramické dlažby, laminátové podlahy a cementový potěr. Vytápění je ústřední, napojené na plynový kotel, TUV je připravována centrálně v kotelně. Rozvod elektroinstalace je proveden pro napětí 380 V a jištění je provedeno jističi a pojistkami – je prováděna rekonstrukce. Objekt je opatřen bleskosvodem. Vnitřní vodovod je proveden PVC trubkami. Rozvod vody je proveden v kuchyni a koupelně s WC. Rozvod vody je napojen na veřejný vodovodní řád. Vnitřní kanalizace je provedena z PVC trub. Rozvod kanalizace je napojen do veřejné kanalizace. V objektu je proveden rozvod centrálního vysavače. Dispozice I.PP 3 sklepní místnosti = kotelna, prádelna, sklad (podlahy dlažby a cementový potěr), obytná místnost a chodba se schodištěm I.NP Zádveří, chodba, WC, koupelna, pokoj, hala se schodištěm, obývací pokoj s jídelnou (krb), kuchyň, garáž Podkroví Podesta, 3x pokoj, koupelna + WC, šatna, balkón Venkovní úpravy Na oceňovaném pozemku se nachází venkovní úpravy – přípojka vody, kanalizace, plynu, oplocení s bránou a brankou, venkovní bazén, zpevněné plochy kolem domu, zpevněná plocha – hřiště s košem. Vedlejší stavby Na pozemku zahrady se nachází dřevěná kůlna Na pozemku je evidována věcné břemeno - umístění podzemního vedení pro společnost ČEZ Distribuce a.s., s právem vstupu, vjezdu. Existence tohoto věcného břemen nijak neomezuje užívání nemovitosti. V popise stavu, v němž se předmět dražby nachází, odkazujeme na popisnou část znaleckého posudku č. 1011/24/2017 ze dne 16.08.2017 soudního znalce Ing. Zdeněka Loupa, tento posudek je k dispozici na stránkách www.realdrazby.cz nebo u dražebníka a lze do něj nahlédnou na organizovaných prohlídkových dnech konaných v termínech dle bodu č. 5 této dražební vyhlášky nebo po předchozí dohodě s dražebníkem kdykoliv do dne konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.