Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl 1/12 na pozemcích o výměře 2.061 m2 v k.ú. Jaroměřice (duplicitní zápis vlastnictví)

Vloženo: 1.11.2018 13:23 | číslo dražby: 2359

3 500 Kč

Dražba začala: 04.01.2019 11:00:00Dražba skončila: 04.01.2019 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000550 / 2018 - 1
Počáteční cena: 3 500,-Kč
Cena stanovena znalcem: 3 500,-Kč
Dražební jistina: 1 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 21.12.2018, 11:00 hodin 2. termín dne 2.1.2019, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese kanceláře dražebníka nacházející se v I.NP v domě na adrese U Požárníků č. 65/59, 792 01 Krnov, Kraj Moravskoslezský, Česká republika (GPS: 50°5'29.828"N, 17°42'20.042"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Město: Jaroměřice
GPS souradnice: 49.616584, 16.737637

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k celku, a to k pozemku parcelní číslo 1979/1, orná půda o výměře 1863 m2, pozemku parcelní číslo 1979/2, orná půda o výměře 179 m2 a pozemku parcelní číslo 3298/6, vodní plocha o výměře 19 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 1284 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Svitavy, pro katastrální území Jaroměřice a obec Jaroměřice.

Navrhovatel dražby výslovně uvádí, že pro vlastnické právo navrhovatelů dražby k předmětu dražby je v katastru nemovitostí veden na listu vlastnictví č. 1284 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Svitavy, pro katastrální území Jaroměřice a obec Jaroměřice, duplicitní zápis vlastnictví. Z povahy vlastnického práva vyplývá, že výlučným vlastníkem téže věci nemohou být zároveň různé osoby. Pro odstranění nesouladu v určení vlastnického práva jsou navrhovateli dražby obě osoby, kterým je zapsáno vlastnické právo k předmětu dražby v katastru nemovitostí.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.13987 (dražba č.2022)04.01.2019 11:10:50:1180,-Kč3 500,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 04.01.2019 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.13987 (dražba č.2022) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 500,-Kč

Zveřejněno dne 04.01.2019 v 12:00:00