Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl 1/2 na domě č.p. 91 (čtyřbytovka), Třebom

Vloženo: 5.11.2018 12:46 | číslo dražby: 2365

125 000 Kč

Dražba začala: 12.12.2018 11:00:00Dražba skončila: 12.12.2018 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000560 / 2018 - 2
Počáteční cena: 125 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 250 000,-Kč
Dražební jistina: 30 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 7.12.2018, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje u předmětu dražby, nacházejícím se na adrese Třebom č.p. 91, 747 25 Třebom (GPS: 50.0462525N, 18.0310008E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Město: Třebom
Ulice: Třebom č.p. 91
GPS souradnice: 50.046252, 18.031000

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 k nemovitostem - budově č.p. 91, bytový dům v části obce Třebom, stojící na pozemku p.č. 84/2 (pozemek jiného vlastníka, LV č. 10002), jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 192 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Třebom a obec Třebom. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/2 na zděném patrovém bytovém domu bez podsklepení, krytém sedlovým krovem, pod nímž je půdní prostor. Dům je umístěn na stavebním pozemku číslo 84/2 v kú Třebom, který není předmětem dražby. Přístup a příjezd je po zpevněné komunikaci. Dům je napojen na rozvod NN, napojení na vodovod nabyl zjištěn, odkanalizování je provedeno do jímky. V domě jsou čtyři bytové jednotky, dům má dva vchody, v každé polovině domu je jeden byt v přízemí a jeden v patře. Základy domu jsou betonové, obvodové konstrukce jsou zděné, stropy jsou provedeny s rovným podhledem. Zastřešení je provedeno dřevěným sedlovým krovem. Střešní krytina je provedena z pálených tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinku. Fasáda je vápenná, vnitřní omítky jsou taktéž vápenné. Schodiště je betonové, podlahy jsou betonové a z dlaždic. Okna jsou dřevěné, dveře jsou dřevěné. Veškeré vnitřní vybavení domu je zničeno, jsou pobourány některé vnitřní příčky. Dům má poškozenou střešní krytinu, fasádu domu i vnitřní omítky.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.13538 (dražba č.2027)12.12.2018 11:53:45:7170,-Kč125 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 12.12.2018 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.13538 (dražba č.2027) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 125 000,-Kč

Zveřejněno dne 12.12.2018 v 12:00:00