Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek o velikosti 21921 m2, Kvíc, okr. Kladno

Vloženo: 8.11.2018 9:01 | číslo dražby: 2370

151 000 Kč

Dražba začne: 13.12.2018 10:00:00 za 30 dní, 1 hodinu, 56 minut a 25 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 2389 D 000101 / 18 - 1
Počáteční cena: 151 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 215 060,-Kč
Dražební jistina: 20 000,-Kč
Podkategorie: Zemědělská půda
Plocha užitná: 21921 m²
Plocha pozemku: 21921 m²
Termín prohlídky: I.termín – 6.12.2018 v 16:00 hod II. termín – 7.12.2018 v 10:00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: pozemek parcelní č.197/5 o výměře 21921m², orná půda, zemědělský půdní fond, zapsáno na listu vlastnictví č. 3799 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, obec Slaný, katastrální území Kvíc. Více informací na tel. 773 369 490
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Město: Slaný

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-pozemek parcelní č.197/5 o výměře 21921m², orná půda, zemědělský půdní fond, zapsáno na listu vlastnictví č. 3799 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, obec Slaný, katastrální území Kvíc
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č.3799 kat. území Kvíc, vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.
Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 6125/111/2018 ze dne 14.06.2018 soudního znalce Jaroslav Trojánek, který ocenil předmět dražby cenou v čase a místě obvyklou na částku 215.060,-Kč.
Pozemek v druhu orná půda, ploha mimo zastavěné území obce, inženýrské sítě se nevyskytují. Přístup k pozemku pouze přes pozemky s odlišným vlastnickým vztahem.
V popise stavu, v němž se předmět dražby nachází, odkazujeme na popisnou část znaleckého posudku č. 6125/111/2018 ze dne 14.06.2018 soudního znalce Jaroslava Trojánka, tento posudek je k dispozici na stránkách www.realdrazby.cz nebo u dražebníka a lze do něj nahlédnou na organizovaných prohlídkových dnech konaných v termínech dle bodu č. 5 této dražební vyhlášky nebo po předchozí dohodě s dražebníkem kdykoliv do dne konání dražby.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala