Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek o velikosti 4425 m2, Slaný, okr. Kladno

Vloženo: 8.11.2018 9:01 | číslo dražby: 2371

64 000 Kč

Dražba začne: 13.12.2018 10:00:00 za 30 dní, 1 hodinu, 55 minut a 51 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 2389 D 000101 / 18 - 2
Počáteční cena: 64 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 90 150,-Kč
Dražební jistina: 5 000,-Kč
Podkategorie: Komerční
Plocha užitná: 4425 m²
Plocha pozemku: 4425 m²
Termín prohlídky: I.termín – 6.12.2018 v 15:30 hod II. termín – 7.12.2018 v 10:30 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: pozemek parcelní č.561/1 o výměře 4425m², ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, zapsáno na listu vlastnictví č. 2041 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, obec Slaný, katastrální území Slaný. Více informací na tel. 773 369 490
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Město: Slaný

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-pozemek parcelní č.561/1 o výměře 4425m², ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, zapsáno na listu vlastnictví č. 2041 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, obec Slaný, katastrální území Slaný
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č.2041 kat. území Slaný, vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.
Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 6126/110/2018 ze dne 14.06.2018 soudního znalce Jaroslav Trojánek, který ocenil předmět dražby cenou v čase a místě obvyklou na částku 90.150,-Kč.
Podle územního plánu se jedná o plochu smíšenou nezastavěného území - plochy smíšené přírodní /NSP/. Poloha pozemku mimo zastavěné území obce, inženýrské sítě se nevyskytují. Přístup po nezpěvněné komunikaci.
V popise stavu, v němž se předmět dražby nachází, odkazujeme na popisnou část znaleckého posudku č. 6126/110/2018 ze dne 14.06.2018 soudního znalce Jaroslava Trojánka, tento posudek je k dispozici na stránkách www.realdrazby.cz nebo u dražebníka a lze do něj nahlédnou na organizovaných prohlídkových dnech konaných v termínech dle bodu č. 5 této dražební vyhlášky nebo po předchozí dohodě s dražebníkem kdykoliv do dne konání dražby.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala