Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dobrovolná dražba zemědělské pozemky 43306 m2, obec Pustějov, okr. Nový Jičín

Vloženo: 27.12.2017 19:55 | číslo dražby: 1973

790 000 Kč

Dražba začne: 23.01.2018 14:00:00 za 1 den, 3 hodiny, 17 minut a 34 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0474 D 0053-1 / 2017
Počáteční cena: 790 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 866 000,-Kč
Dražební jistina: 158 000,-Kč
Podíl: 1/1
Termín prohlídky: 11.1.2018 v 10:00 hod. 12.1.2018 v 15:00 hod.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Město: Pustějov

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
IMEX REALITY s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 1167/12
Ostrava
70200
tel: 603 879 961
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věci nemovitých, a to:
- pozemek parc. č. 785/312 orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 1164 m2
- pozemek parc. č. 905/25 orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 5532 m2
- pozemek parc. č. 1045/159 trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 377 m2
- pozemek parc. č. 1193/26 trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 4941 m2
- pozemek parc. č. 1487/33 trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 7079 m2
- pozemek parc. č. 1539/50 trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 338 m2
- pozemek parc. č. 1539/51 trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 489 m2
- pozemek parc. č. 1539/65 trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 223 m2
- pozemek parc. č. 1539/72 trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 5240 m2
- pozemek parc. č. 1539/78 trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 4634 m2
- pozemek parc. č. 1668/42 orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 644 m2
- pozemek parc. č. 1668/212 orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 115 m2
- pozemek parc. č. 1687/28 orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 296 m2
- pozemek parc. č. 1687/29 orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 10529 m2
- pozemek parc. č. 1980/24 orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 1705 m2

to vše v kat. území Pustějov, obec Pustějov, okres Nový Jičín zapsané na listu vlastnictví č. 518 vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, KP Nový Jičín.
popis:
V dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

Trvalý travní porost zapsaný na LV č. 518
Výčet pozemků: parc. č. 1045/159, 1193/26,1487/33,1539/50,1539/51, 1539/65, 1539/72, 1539/78
Pozemky se nacházejí mimo zastavěnou část obce, s přístupem po nezpevněné komunikace. Výše uvedené parcely jsou vedeny ve funkčních plochách zemědělská půda a není možno je dle platného územního plánu zastavět. Celková výměra pozemků 23321 m2.

Orná půda zapsaná na LV č. 518
Výčet pozemků: parc.č. 785/312, 905/25, 1668/42, 1668/212, 1687/28, 1687/29, 1980/24
Pozemky se nachází mimo zastavěnou část obce, s přístupem po nezpevněné komunikaci. Výše uvedené parcely jsou vedeny ve funkčních plochách zemědělská půda a není možno je dle platného územního plánu zastavět.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala