Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Komerční objekt, Moravská Ostrava

Vloženo: 19.5.2015 11:08 | číslo dražby: 706

18 990 000 Kč

Dražba začala: 17.06.2015 13:00:00Dražba skončila: 17.06.2015 15:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 0968 D 000001 / 15
Počáteční cena: 18 990 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 20 000 000,-Kč
Dražební jistina: 1 000 000,-Kč
Podkategorie: Obchodní prostory
Typ objektu: patrový
Počet podlaží: 2
Konstrukce budovy: skelet
Stav objektu: výstavba
Plocha zastavěná: 896 m²
Plocha užitná: 1455 m²
Plocha podlahová: 1455 m²
Plocha pozemku: 2471 m²
Parkování: na pozemku
Termín prohlídky: 1. termín dne 27. 5. 2015 v 10.00 hod. 2. termín dne 10. 6. 2015 v 16.00 hod. Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje u budovy stojící na pozemku parc. č. 3396/1 k.ú. Moravská Ostrava, kraj Moravskoslezský (GPS: 49°49'41.73"N, 18°16'54.94"E), budova se nachází na adrese ul. Frýdlantská, Moravská Ostrava, u nádražní ČD Ostrava-Střed.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Město: Ostrava

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem elektronické dražby jsou nemovitost, a to:
- pozemek parc.č. 3370/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 121 m2;
- pozemek parc.č. 3372/3 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 76 m2;
- pozemek parc.č. 3372/16 – ostatní plocha, dráha, o celkové výměře 424 m2;
- pozemek parc.č. 3372/17– ostatní plocha, dráha, o celkové výměře 1033 m2;
- pozemek parc.č. 3396/1– ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 817 m2, jehož součástí je nedokončená stavba;
vše v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsáno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava na LV č. 11334;

Budova s pozemky se nachází v katastrálním území Moravská Ostrava, v širším centru města Ostravy (295 653 obyvatel), při ulici Frýdlantská. Nemovitosti se nachází v blízkosti velmi frekventované a strategické komunikace ul. Místecké (spojující Ostravu s Frýdkem-Místkem), při vjezdu do centra města. Okolní zástavbu tvoří budova Nádraží střed a čerpací stanice pohonných hmot, navazující zástavbu tvoří na východní straně (za železniční tratí) nákupní centrum Forum Nová Karolina, na západní straně (za ul. Místeckou) nákupní centrum Karolina a Ústřední autobusové nádraží. Historické centrum města se nachází ve vzdálenosti cca 1 km. Stanice autobusu je v místě, tramvajová zastávka je vzdálena cca 300 m. Napojení na ul. Místeckou (vzdušnou čarou je vzdálena 30 m) je ve vzdálenosti cca 350 m. Z hlediska využití pro obchod a služby (příp. administrativu) se jedná o atraktivní lokalitu v rámci města Ostravy, s velkou frekvencí vozidel na přilehlé
komunikaci. Mírnou nevýhodou je komplikovaný přístup pro automobilovou dopravu ve směru z centra města. Na přilehlých pozemcích se nachází parkoviště s dostatečnou parkovací kapacitou. Ve schváleném územním plánu se nemovitosti nachází v zóně občanského vybavení.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo složena dražební jistota.