Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


    Nejnižší podání

    Nejnižším podáním se rozumí vyvolávací (počáteční)  cena. Je to cena, která je stanovena dražební vyhláškou, za kterou je možno předmět dražby vydražit, pokud není učiněno vyššího podání. 

    Pokud není učiněno nejnižší podání (žádný dražitel nepotvrdí počáteční cenu), může u dobrovolné dražby dražebník snížit nejnižší podání, příp. dražbu ukončit, u nedobrovolné dražby pak dražbu ukončit.