Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


  Ověření totožnosti u dražebníka

  Fyzická osoba si může nechat osobně ověřit totožnost u dražebníka po předložení občanského průkazu a vyplněného Dokladu o prokázání totožnosti registrovaného dražitele

  Právnická osoba je povinna při osobním ověření totožnosti u dražebníka předložit také originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný doklad prokazující subjektivitu právnické osoby a její statutární orgán.

  V případě, že fyzická nebo právnická osoba chce dražit prostřednictvím zástupce (u právnické osoby prostřednictvím zástupce, který není statutárním orgánem), je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. V takovémto případě podepisuje Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele zmocněnec a tudíž musí být přítomen osobně u dražebníka.  


  Jak postupovat?

  1. Stáhněte si registrační formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
   1. Jste-li fyzická osoba, klikněte zde.
   2. Formulář pro právnickou osobu naleznete zde.
  2. Vyplněný formulář vytiskněte, ale nepodepisujte! Podepíšete jej až v kanceláři dražebníka, po prokázání totožnosti.
  3. S doklady uvedenými výše navštívite dražebníka, který danou dražbu nařídil. Adresu naleznete v detailu dražby viz. obrázek níže.


  4. Potvrzení o schválení dokladu, prokazujícím vaši totožnost k dané dražbě, vám bude zasláno dražebníkem na vaší emailovou adresu.
   
  Po prokázání totožnosti můžete po dohodě s dražebníkem složit dražební jistotu.
   
  Upozorňujeme, že tento doklad slouží pouze ke konkrétní dražbě.