Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


  Kdy začne dražba

  Začátek elektronické dražby - datum a čas - je pevně stanoven v dražební vyhlášce a zobrazen u detailu dražby na portálu www.realdrazby.cz. 
   
  Po splnění všech podmínek účasti v dražbě (registrace na portále realdrazby.cz, prokázání totožnosti a složení dražební jistoty), vám bude v systému dražeb přiděleno ke konkrétní dražbě číslo dražitele a můžete se aktivně podílet na účasti v dražbě (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 
   
  O tom, zda se bude u vašich podání v dražbě zobrazovat vaše jméno nebo pouze přiřazené číslo dražitele, rozhoduje dražebník  v dražební vyhlášce.