Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


    Předkupní právo

    Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li ho dražebníkovi  způsobem a ve lhůtě stanovenými v dražební vyhlášce, a uzná-li dražebník toto právo, pak pokud  v dražbě učiní více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí dražebník příklep nejprve dražiteli s předkupním právem, dorovnal-li nabídku nejvyššího podání (příhozem 0 Kč).
     
    Je-li takových osob více, jejich pořadí stanovuje dražební vyhláška, resp. dražebník.