Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


    Podání

    Podáním se rozumí celková nabízená cena. První, tedy nejnižší podání, musí být ve výši minimálního podání stanoveného dražebníkem v dražební vyhlášce a uvedené v detailu dražby (tj. nejnižší podání = vyvolávací/počáteční cena).

    Další podání je možné podávat v celém průběhu dražby. Každé nové podání ovšem musí být vyšší, než naposledy přijaté, a to minimálně o částku uvedenou jako minimální příhoz.