Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Palící stroj

Vloženo: 26.3.2020 6:26 | číslo dražby: 2801

36 800 Kč

Dražba začala: 16.04.2020 10:00:00Dražba skončila: 16.04.2020 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 2389 D 000006 / 20 - 2
Počáteční cena: 36 800,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 47 840,-Kč
Dražební jistina: 5 000,-Kč
Termín prohlídky: I.termín – 12.4.2020 v 10:00 hod II. termín – 13.4.2020 v 10:00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: před prohlídkou je třeba kontaktovat 3 dny předem Ing Aleš Kral. Více informací na tel. 606771135
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-střed.:2641,inv číslo:42281193,HIM:Palící stroj,rok výr.: 1983,typ:CNC 8800 P,výr.číslo:1305276,hmotnost:7.360 kg, pořiz.cena:2 789 084,-

vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.

Vzhledem ke koronavirové situaci v CZ, bude změněn režim prohlídek původně stanovených na 16 a 17.4.2020.
a) Pro větší počet zájemců budou prohlídky probíhat v delším termínu od 16 do 21.4. 2020 a to pouze v pracovní dny.
b) Každá firma může mít maximálně dva zástupce a prohlídka bude trvat max. jednu hodinu.
c) Příchozí podepíšou čestné prohlášení spojené s opatřením proti korona viru. Tj. potvrdí, že nejsou v karanténě a ve styku s jinou osobou pobývající v karanténě, rovněž budou platit veškerá vládní nařízení vzhledem situaci covid 19.

Pan Miroslav Adamek ( Miroslav.Adamek@libertysteelgroup.com , tel. +420 602 568 920 ) udělá harmonogram návštěv jednotlivých zájemců a uvede čas pro každou návštěvu, dle dohody se zákazníkem.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.