Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pistole Luger ráže 9.00, Revolver Rival ráže .38, Malorážka Z-Brno ráže .22 Long Rifle

Vloženo: 21.7.2020 10:21 | číslo dražby: 2938

24 000 Kč

Dražba začala: 01.09.2020 11:00:00Dražba skončila: 01.09.2020 12:17:58

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000629 / 2020 - 1
Počáteční cena: 10 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 10 000,-Kč
Dražební jistina: 2 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: Prohlídka není organizována. Předmět dražby je uložen u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Ostrava, Výstavní 55, 703 49 Ostrava
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí movitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:

1/ samonabíjecí pistole české výroby zn. CZ, vzor 75, ráže 9 00 LUGER, výrobní číslo Y5288, vyrobena v České Zbrojovce Uherský Brod, rok výroby 1994, zbraň kategorie „B“

2/ revolver české výroby zn. KORA Brno, model Rival, ráže .38 Speciál, výrobní číslo 401049, vyrobena ve Zbrojovce Brno, rok výroby 1998, zbraň kategorie „B“

3/ opakovací malorážka čs. výroby zn. Z-BRNO, model 1, ráže .22 LONG RIFLE, výrobní číslo 16514, vyrobena v národním podniku Zbrojovka Brno, rok výroby 1947, zbraň kategorie „C“

Účastníkem dražby se může stát pouze taková osoba, která je způsobilá nabývat předmět dražby podle zákona č. 119/2002 Sb., zákon o střelných zbraních a střelivu. S odkazem na §12, zákona č. 119/2002 Sb., zákon o střelných zbraních a střelivu. musí účastník dražebníkovi doložit, že je oprávněn nabývat předmět dražby, zbraně kategorie „B“ a „C“ do vlastnictví na základě vydaného povolení, vydaného příslušným územním pracovištěm Policie ČR (dále jen „nákupní povolení“), na kterém musí být uvedené údaje o nabyvateli a o nabývaných zbraních – předmětu dražby (údaje o zbrani, které se povolení týká, značka výrobce zbraně, vzor (model), ráže a výrobní číslo zbraně). Údaje o nabyvateli zbraně musí být totožné s identifikací přihlášeného účastníka dražby. Toto nákupní povolení musí být dražebníkovi doručeno prokazatelným způsobem a v dostatečném předstihu a způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti o jejím doručení a dále takovým způsobem, aby dražebník její pravost mohl hodnověrně ověřit. Způsoby doručení nákupního povolení jsou totožné s prokázáním totožnosti účastníka dražby podle bodu č.7, odstavec B/ této dražební vyhlášky. Lhůta k doručení tohoto nákupního povolení končí 24 hodin před zahájením dražby

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.20470 (dražba č.2591)01.09.2020 11:01:39:6030,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.20627 (dražba č.2591)01.09.2020 11:05:44:2061 000,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.20470 (dražba č.2591)01.09.2020 11:46:53:0891 000,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.20407 (dražba č.2591)01.09.2020 11:47:43:4281 000,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.20627 (dražba č.2591)01.09.2020 11:54:38:9821 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.20407 (dražba č.2591)01.09.2020 11:55:58:0521 000,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.20627 (dražba č.2591)01.09.2020 12:00:02:2981 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.20407 (dražba č.2591)01.09.2020 12:01:08:2801 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.20627 (dražba č.2591)01.09.2020 12:01:50:2841 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.20407 (dražba č.2591)01.09.2020 12:02:26:9351 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.20445 (dražba č.2591)01.09.2020 12:03:15:9321 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.20627 (dražba č.2591)01.09.2020 12:03:41:8721 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.20445 (dražba č.2591)01.09.2020 12:06:47:4991 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.20627 (dražba č.2591)01.09.2020 12:09:38:1881 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.20445 (dražba č.2591)01.09.2020 12:12:58:1221 000,-Kč24 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 01.09.2020 v 12:17:58

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20445 (dražba č.2591) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 24 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.09.2020 v 12:17:58