Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl 1/2 na rodinném domě č.p. 218 a pozemcích o výměře 38 611 m2 v k.ú. Horní Bečva

Vloženo: 2.12.2020 12:40 | číslo dražby: 3005

2 250 000 Kč

Dražba začala: 27.01.2021 11:00:00Dražba skončila: 27.01.2021 14:36:59

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000645 / 2020 - 1
Počáteční cena: 1 349 200,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 349 200,-Kč
Dražební jistina: 200 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 13.1.2021, 11:00 hodin 2. termín dne 15.1.2021, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby - Horní Bečva č.p. 218, 756 57 Horní Bečva (GPS 49°25'3.605"N, 18°17'15.147"E/ 49.4176681N, 18.2875408E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Město: Horní Bečva
Ulice: Horní Bečva č.p. 218
GPS souradnice: 49.417668, 18.287540

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, sepsaný do majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální ½ k nemovitostem - pozemku parcelní číslo st.793, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 775 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 218, objekt bydlení v části obce Horní Bečva, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavbě č.p. 218, objekt bydlení v části obce Horní Bečva, postavené na pozemku st. 793, pozemku parcelní číslo 5063, lesní pozemek o výměře 1442 m2, pozemku parcelní číslo 5064/1, trvalý travní porost o výměře 9015 m2, pozemku parcelní číslo 5064/3, ostatní plocha o výměře 305 m2, pozemku parcelní číslo 5066/1, trvalý travní porost o výměře 1087 m2, pozemku parcelní číslo 5066/2, zahrada o výměře 608 m2, pozemku parcelní číslo 5067/2, trvalý travní porost o výměře 1057 m2, pozemku parcelní číslo 5067/3, trvalý travní porost o výměře 6848 m2, pozemku parcelní číslo 5067/4, trvalý travní porost o výměře 3598 m2, pozemku parcelní číslo 5068/1, trvalý travní porost o výměře 663 m2, pozemku parcelní číslo 5070/1, ostatní plocha o výměře 1224 m2, pozemku parcelní číslo 5071/1, ostatní plocha o výměře 2667 m2, pozemku parcelní číslo 5071/2, ostatní plocha o výměře 733 m2, pozemku parcelní číslo 5071/3, trvalý travní porost o výměře 1032 m2, pozemku parcelní číslo 5072/1, zahrada o výměře 1357 m2, pozemku parcelní číslo 5072/2, ostatní plocha o výměře 527 m2, pozemku parcelní číslo 5075/1, ostatní plocha o výměře 3684 m2, pozemku parcelní číslo 5075/2, ostatní plocha o výměře 1529 m2 a pozemku parcelní číslo 5078/3, trvalý travní porost o výměře 460 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 1001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí, pro katastrální území Horní Bečva a obec Horní Bečva.

Předmět dražby - nemovité věci se nachází na asi 2 km jižně od centra obce na samotě a jsou přístupné po účelových komunikacích. Budova č. p. 218 je postavena na pozemku p. č. St. 793 v katastrálním území Horní Bečva. V katastru nemovitostí je budova evidována se způsobem využití „bydlení“. Budova je samostatně stojící, částečně podsklepená, přízemní s podkrovními prostory upravenými k obytným účelům V objektu je jedna bytová jednotka 4+1. Stavba je zděná ze smíšeného zdiva a z dřevěných trámů, původně asi roubená stavba. Základové konstrukce jsou z kamene a betonu. Stropy jsou dřevěné trámové s rovným podhledem a v podkroví s viditelnými trámy. Krov je dřevěný, vaznicový. Střecha je sedlová s krytinou z keramických tašek. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stavba má hromosvod. Vnější omítky jsou vápenocementové, vnitřní vápenné. Podlahy jsou betonové, dřevěné a pvc. Okna jsou dřevěná, dvojitá kastlíková. Dveře jsou dřevěné. Schody z 1.NP do 1.PP jsou kamenné, z 1. NP do 2.NP jsou dřevěné, z 2.NP do 3.NP je pouze žebřík. V domě je pouze záchodová mísa bez splachovacího zařízení. V domě je pouze umyvadlo a dřez. V kuchyni je kuchyňská linka s elektrickou deskou. Vytápění domu je ústřední na tuhá paliva. Dům je napojen na kopanou studnu. Voda je ohřívána elektrickým bojlerem. Dům je napojen pouze na veřejnou elektrickou síť. Dům není napojen na rozvod plynu ani kanalizaci. Odpadní voda je odvedena do trativodu.

Předmětem dražby je také stodola na pozemcích tvořících předmět dražby (postavena na pozemku p. č. St. 793). V katastru nemovitostí není budova evidována. Budova je samostatně stojící stavba. Stavba má jedno nadzemní podlaží. Budova je v současné době využívána ke skladování. Historicky byla budova využívána jako stodola. Stavba je dřevěná, obvodové konstrukce jsou z dřevěných sloupků, které jsou vně obity dřevěnými prkny. Základy jsou kamenné. Podlahy hliněné. Stropy jsou z dřevěných trámů, krov je vaznicový dřevěný, střecha je sedlová s krytinou z keramických tašek. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stavba nemá hromosvod. Stavba má dřevěná vrata a je bez okenních otvorů. Stavba je napojena na elektrickou síť. Na pozemcích tvořících předmět dražby se také nacházejí další stavby - dvě malé dřevěné kolny, které slouží ke skladování. Základy mají kamenné, svislé konstrukce jsou dřevěné sloupky, které jsou jednostranně obité. Střecha je sedlová, krytina keramická. Dveře jsou dřevěné. Elektřina je světelná. Podlahy hliněné.Na pozemcích se nachází kopaná studna s betonovými skružemi, hluboká 2,0 m.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 11:07:11:7990,-Kč1 349 200,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 11:51:11:1871 000,-Kč1 350 200,-Kč
Dražitel č.21306 (dražba č.2655)27.01.2021 11:52:26:7291 000,-Kč1 351 200,-Kč
Dražitel č.21296 (dražba č.2655)27.01.2021 11:53:54:6721 800,-Kč1 353 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 11:56:25:3671 000,-Kč1 354 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 11:58:10:96410 000,-Kč1 364 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 11:59:21:0026 000,-Kč1 370 000,-Kč
Dražitel č.21306 (dražba č.2655)27.01.2021 11:59:37:4701 000,-Kč1 371 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:01:41:4824 000,-Kč1 375 000,-Kč
Dražitel č.21306 (dražba č.2655)27.01.2021 12:02:03:8741 000,-Kč1 376 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:03:24:7544 000,-Kč1 380 000,-Kč
Dražitel č.21306 (dražba č.2655)27.01.2021 12:03:33:4751 000,-Kč1 381 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:05:20:08610 000,-Kč1 391 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:09:55:4061 000,-Kč1 392 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:12:13:7218 000,-Kč1 400 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:12:36:2735 000,-Kč1 405 000,-Kč
Dražitel č.21306 (dražba č.2655)27.01.2021 12:13:00:1181 000,-Kč1 406 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:13:20:1754 000,-Kč1 410 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:15:22:52910 000,-Kč1 420 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:15:49:2895 000,-Kč1 425 000,-Kč
Dražitel č.21306 (dražba č.2655)27.01.2021 12:16:19:7021 000,-Kč1 426 000,-Kč
Dražitel č.21306 (dražba č.2655)27.01.2021 12:17:33:1061 000,-Kč1 427 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:19:08:62320 000,-Kč1 447 000,-Kč
Dražitel č.21306 (dražba č.2655)27.01.2021 12:19:44:91920 000,-Kč1 467 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:20:04:2353 000,-Kč1 470 000,-Kč
Dražitel č.21306 (dražba č.2655)27.01.2021 12:20:26:54030 000,-Kč1 500 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:20:57:01510 000,-Kč1 510 000,-Kč
Dražitel č.21306 (dražba č.2655)27.01.2021 12:21:29:21410 000,-Kč1 520 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:22:34:79710 000,-Kč1 530 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:24:33:33720 000,-Kč1 550 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:25:38:0125 555,-Kč1 555 555,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:28:01:12120 000,-Kč1 575 555,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:29:28:3824 445,-Kč1 580 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:30:53:94220 000,-Kč1 600 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:31:35:56610 000,-Kč1 610 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:33:05:71320 000,-Kč1 630 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:34:03:70410 000,-Kč1 640 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:36:18:96040 000,-Kč1 680 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:37:40:92210 000,-Kč1 690 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:39:18:76610 000,-Kč1 700 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:40:11:3851 000,-Kč1 701 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:42:31:2186 000,-Kč1 707 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:43:47:0823 000,-Kč1 710 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:45:31:07510 000,-Kč1 720 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:48:35:04610 000,-Kč1 730 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:50:14:57920 000,-Kč1 750 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:51:27:30610 000,-Kč1 760 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:52:48:74820 000,-Kč1 780 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:54:12:39810 000,-Kč1 790 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:55:18:98410 000,-Kč1 800 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 12:56:10:60710 000,-Kč1 810 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 12:57:52:61620 000,-Kč1 830 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:01:47:94710 000,-Kč1 840 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:03:36:33720 000,-Kč1 860 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:03:47:82210 000,-Kč1 870 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:06:10:59920 000,-Kč1 890 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:06:59:12810 000,-Kč1 900 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:08:45:71620 000,-Kč1 920 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:09:36:69010 000,-Kč1 930 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:10:53:23220 000,-Kč1 950 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:11:44:37510 000,-Kč1 960 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:13:01:31920 000,-Kč1 980 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:13:23:61210 000,-Kč1 990 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:14:58:39110 000,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:15:05:38110 000,-Kč2 010 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:16:14:8801 000,-Kč2 011 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:16:52:0444 000,-Kč2 015 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:17:56:6441 000,-Kč2 016 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:18:46:6584 000,-Kč2 020 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:19:39:4411 000,-Kč2 021 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:20:47:2164 000,-Kč2 025 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:21:40:2591 000,-Kč2 026 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:22:30:6034 000,-Kč2 030 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:23:19:4861 000,-Kč2 031 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:24:35:0874 000,-Kč2 035 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:25:29:2431 000,-Kč2 036 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:26:01:8624 000,-Kč2 040 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:27:03:6991 000,-Kč2 041 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:27:28:0574 000,-Kč2 045 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:28:32:8481 000,-Kč2 046 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:28:42:5964 000,-Kč2 050 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:29:19:5281 000,-Kč2 051 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:29:46:8494 000,-Kč2 055 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:30:12:2071 000,-Kč2 056 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:32:14:4954 000,-Kč2 060 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:32:45:5901 000,-Kč2 061 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:34:38:5434 000,-Kč2 065 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:35:24:9181 000,-Kč2 066 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:35:33:0394 000,-Kč2 070 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:36:14:3591 000,-Kč2 071 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:36:30:7299 000,-Kč2 080 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:37:55:1961 000,-Kč2 081 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:38:12:3009 000,-Kč2 090 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:39:16:7611 000,-Kč2 091 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:40:24:8149 000,-Kč2 100 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:41:16:4521 000,-Kč2 101 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:41:37:1004 000,-Kč2 105 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:43:46:9141 000,-Kč2 106 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:44:16:6525 111,-Kč2 111 111,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:45:58:7792 222,-Kč2 113 333,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:46:19:7513 333,-Kč2 116 666,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:47:15:6754 444,-Kč2 121 110,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:47:36:8375 555,-Kč2 126 665,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:49:09:5306 767,-Kč2 133 432,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:49:38:6414 321,-Kč2 137 753,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:50:38:4731 234,-Kč2 138 987,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:51:50:2066 013,-Kč2 145 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:53:39:4285 678,-Kč2 150 678,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:56:21:6663 456,-Kč2 154 134,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 13:58:01:5906 543,-Kč2 160 677,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 13:59:54:9253 333,-Kč2 164 010,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:01:00:0263 210,-Kč2 167 220,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:02:46:6772 780,-Kč2 170 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:04:06:7291 212,-Kč2 171 212,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:05:27:5071 788,-Kč2 173 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:08:01:2327 007,-Kč2 180 007,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:08:59:2982 993,-Kč2 183 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:11:07:3511 001,-Kč2 184 001,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:11:31:4081 999,-Kč2 186 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:13:09:9132 002,-Kč2 188 002,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:13:40:9641 998,-Kč2 190 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:16:12:46810 000,-Kč2 200 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:16:43:7271 000,-Kč2 201 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:17:38:2581 000,-Kč2 202 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:17:58:2621 000,-Kč2 203 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:18:43:1171 000,-Kč2 204 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:18:58:8361 000,-Kč2 205 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:20:07:2031 000,-Kč2 206 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:20:20:4501 000,-Kč2 207 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:21:40:2993 000,-Kč2 210 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:21:59:6981 000,-Kč2 211 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:23:24:9574 000,-Kč2 215 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:24:04:9161 000,-Kč2 216 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:25:02:0554 000,-Kč2 220 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:25:14:5821 000,-Kč2 221 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:26:30:8151 000,-Kč2 222 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:26:42:5541 000,-Kč2 223 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:28:19:6926 000,-Kč2 229 000,-Kč
Dražitel č.21308 (dražba č.2655)27.01.2021 14:28:45:9151 000,-Kč2 230 000,-Kč
Dražitel č.21307 (dražba č.2655)27.01.2021 14:31:59:97920 000,-Kč2 250 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 27.01.2021 v 14:36:59

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21307 (dražba č.2655) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 250 000,-Kč

Zveřejněno dne 27.01.2021 v 14:36:59