Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI

Vloženo: 23.3.2021 14:03 | číslo dražby: 3035

96 000 Kč

Dražba začala: 08.04.2021 10:00:00Dražba skončila: 08.04.2021 11:35:43

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000002 / 21
Počáteční cena: 30 300,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 45 400,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 31.3.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 7.4.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství 20/83
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: MERCEDES - BENZ, obchodní označení: SPRINTER 316 CDI KA/36, kategorie vozidla: N1, typ: 906 KA 35, RZ: 1AT 7992, datum 1. registrace vozidla: 8.7.2010, VIN: WDB9066331S475119, zdvih. objem: 2 143 ccm, výkon: 120 kW, palivo: NM, typ motoru: OM 651.955, směrnice EHS/ES: 2008/74G, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 ZADNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, spojovací zařízení: TŘÍDA A50-X, počet míst k sezení: 2/3, STK platná do: 15.8.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 301 307 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava automobilu odpovídá modelu Mercedes Benz Sprinter 316 CDI
Rozvor: 3 665 mm
Celková délka: 5 910 mm
Celková výška: 2 725 mm
Celková šířka: 1 993 mm
Provozní hmotnost: 2 639 kg
Povolení hmotnost: 3 200 kg
Rozměry ložné plochy: d: 3 265 mm š: 1 780 mm
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, nemá platnou STK, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1947/006/21

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2147108.04.2021 10:11:18:7870,-Kč30 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:14:52:6291 000,-Kč31 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:15:19:0271 000,-Kč32 300,-Kč
Dražitel č.2144808.04.2021 10:18:21:2011 000,-Kč33 300,-Kč
Dražitel č.2147108.04.2021 10:20:45:8601 000,-Kč34 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:21:57:7881 000,-Kč35 300,-Kč
Dražitel č.2147408.04.2021 10:22:32:0021 000,-Kč36 300,-Kč
Dražitel č.2147408.04.2021 10:23:17:8831 000,-Kč37 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:23:38:2251 000,-Kč38 300,-Kč
Dražitel č.2147408.04.2021 10:25:00:0881 000,-Kč39 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:25:25:8841 000,-Kč40 300,-Kč
Dražitel č.2147108.04.2021 10:28:49:8881 000,-Kč41 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:29:51:4371 000,-Kč42 300,-Kč
Dražitel č.2141908.04.2021 10:32:59:6821 000,-Kč43 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:33:32:1361 000,-Kč44 300,-Kč
Dražitel č.2141908.04.2021 10:34:44:0092 000,-Kč46 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:35:08:6231 000,-Kč47 300,-Kč
Dražitel č.2141908.04.2021 10:35:43:3332 000,-Kč49 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:36:53:5871 000,-Kč50 300,-Kč
Dražitel č.2141908.04.2021 10:37:32:8302 000,-Kč52 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:38:11:6591 000,-Kč53 300,-Kč
Dražitel č.2141908.04.2021 10:38:56:6202 000,-Kč55 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:39:32:2371 000,-Kč56 300,-Kč
Dražitel č.2146908.04.2021 10:42:27:0891 000,-Kč57 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:43:32:4251 000,-Kč58 300,-Kč
Dražitel č.2147108.04.2021 10:47:49:0641 000,-Kč59 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:48:27:8281 000,-Kč60 300,-Kč
Dražitel č.2147108.04.2021 10:52:41:4151 000,-Kč61 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:54:07:4801 000,-Kč62 300,-Kč
Dražitel č.2147108.04.2021 10:58:25:2681 000,-Kč63 300,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 10:59:46:6071 700,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.2147108.04.2021 11:04:00:8861 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 11:05:11:4981 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.2147108.04.2021 11:09:29:0851 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.2147308.04.2021 11:11:20:6371 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 11:13:53:0151 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.2147308.04.2021 11:14:37:4665 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 11:16:23:5941 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.2147308.04.2021 11:17:11:7665 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.2147108.04.2021 11:21:54:8511 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.2147308.04.2021 11:22:38:1633 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 11:23:17:8131 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.2147308.04.2021 11:25:53:2094 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.2146108.04.2021 11:28:25:8361 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.2147308.04.2021 11:30:43:9555 000,-Kč96 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 08.04.2021 v 11:35:43

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21473 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 96 000,-Kč

Zveřejněno dne 08.04.2021 v 11:35:43