Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI

Vloženo: 23.3.2021 14:55 | číslo dražby: 3037

113 400 Kč

Dražba začala: 08.04.2021 10:00:00Dražba skončila: 08.04.2021 11:50:50

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000003 / 21
Počáteční cena: 56 400,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 84 600,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 31.3.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 7.4.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství 20/83
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SLŘÍŇOVÝ, značky: MERCEDES-BENZ, obchodní označení: SPRINTER 313 CDI/L KA, kategorie vozidla: N1, typ: 906BB35, varianta: LMMC1350N, verze: LEB2GVA3, RZ: 3AN 1184, datum 1. registrace vozidla: 11.7.2013, VIN: WDB9066351S753116, zdvih. objem: 2 143 ccm, výkon: 95 kW, palivo: NM, typ motoru: 951.955, směrnice EHS/ES: 2008/74G, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 ZADNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, spojovací zařízení: TŘÍDA A50-X, počet míst k sezení: 2/3, STK platná do: 19.7.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 291 288 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava automobilu odpovídá modelu Mercedes Benz Sprinter 313 CDI.
Rozvor: 4 325 mm
Celková délka: 6 945 mm
Celková výška: 2 725 mm
Celková šířka: 1 993 mm
Provozní hmotnost: 2 392 kg
Povolení hmotnost: 3 500 kg
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1946/005/21.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2143008.04.2021 10:01:59:1240,-Kč56 400,-Kč
Dražitel č.2146708.04.2021 10:03:31:2401 000,-Kč57 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 10:08:50:0861 000,-Kč58 400,-Kč
Dražitel č.2146208.04.2021 10:11:10:5951 000,-Kč59 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:12:27:8131 000,-Kč60 400,-Kč
Dražitel č.2146708.04.2021 10:13:52:0471 000,-Kč61 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:15:14:3471 000,-Kč62 400,-Kč
Dražitel č.2146708.04.2021 10:21:35:7561 000,-Kč63 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 10:22:33:2381 000,-Kč64 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:23:48:9001 000,-Kč65 400,-Kč
Dražitel č.2146708.04.2021 10:24:35:6641 000,-Kč66 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:25:13:7511 000,-Kč67 400,-Kč
Dražitel č.2146708.04.2021 10:27:08:5421 000,-Kč68 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:28:19:6771 000,-Kč69 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 10:28:47:0611 000,-Kč70 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:29:11:8381 000,-Kč71 400,-Kč
Dražitel č.2146708.04.2021 10:30:09:7661 000,-Kč72 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 10:30:52:8001 000,-Kč73 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:31:18:9811 000,-Kč74 400,-Kč
Dražitel č.2146708.04.2021 10:33:36:8101 000,-Kč75 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:34:54:8031 000,-Kč76 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 10:35:56:2081 000,-Kč77 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:36:48:5641 000,-Kč78 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 10:38:12:0601 000,-Kč79 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:39:48:7241 000,-Kč80 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 10:43:56:3251 000,-Kč81 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:46:04:0131 000,-Kč82 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 10:48:57:0021 000,-Kč83 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:52:45:3341 000,-Kč84 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 10:54:19:4661 000,-Kč85 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 10:55:57:6745 000,-Kč90 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 10:59:55:8261 000,-Kč91 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 11:00:41:6605 000,-Kč96 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 11:05:10:0771 000,-Kč97 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 11:09:57:9121 000,-Kč98 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 11:10:52:6421 000,-Kč99 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 11:15:13:5061 000,-Kč100 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 11:16:24:3251 000,-Kč101 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 11:17:32:3771 000,-Kč102 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 11:19:13:3111 000,-Kč103 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 11:19:40:8881 000,-Kč104 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 11:22:39:8111 000,-Kč105 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 11:25:02:2691 000,-Kč106 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 11:28:13:8281 000,-Kč107 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 11:31:31:5971 000,-Kč108 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 11:34:48:6521 000,-Kč109 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 11:39:43:7051 000,-Kč110 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 11:40:27:5531 000,-Kč111 400,-Kč
Dražitel č.2143008.04.2021 11:42:39:4051 000,-Kč112 400,-Kč
Dražitel č.2143608.04.2021 11:45:50:8421 000,-Kč113 400,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 08.04.2021 v 11:50:50

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21436 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 113 400,-Kč

Zveřejněno dne 08.04.2021 v 11:50:50