Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba 12 ti komerčních jednotek o výměře 804 m2, kú. Staré Brno

Vloženo: 11.9.2019 15:11 | číslo dražby: 2673

50 350 000 Kč

Dražba začala: 17.10.2019 10:00:00Dražba skončila: 17.10.2019 11:22:56

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000104 / 19
Počáteční cena: 35 619 200,-Kč
Minimální příhoz: 50 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 42 545 100,-Kč
Dražební jistina: 4 561 920,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 25.9.2019 od 13:00 do 13:30 2. termín 9.10.2019 od 13:00 do 13:30 Místo prohlídky je na adrese: Hybešova 985/30, Brno, GPS: 49.1893614N, 16.6032442E, odkaz na mapy.cz:https://mapy.cz/s/3kFbi
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Město: Brno
Ulice: Hybešova 985/30
GPS souradnice: 49.1893614N, 16.6032442E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Soubor nemovitých věcí, a to:

• jednotka č. 985/1 – dílna nebo provozovna - prodejna květinářství v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 285/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;

• jednotka č. 985/2 - dílna nebo provozovna - sklad v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 430/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;

• jednotka č. 985/3 – dílna nebo provozovna – prodejna optika v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 752/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;

• jednotka č. 985/4 – jiný nebytový prostor – komerční protor v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 942/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;

• jednotka č. 985/5 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 548/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;

• jednotka č. 985/6 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 398/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;

• jednotka č. 985/7 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 385/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;

• jednotka č. 985/8 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 609/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;

• jednotka č. 985/11 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 748/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;

• jednotka č. 985/12 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 884/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;

• jednotka č. 985/14 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 909/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;

• jednotka č. 985/15 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 1156/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství;
Vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský Kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 4876 a 4875 pro katastrální území Staré Brno, obec Brno, okres Brno – město, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:

Jednotka č. 985/1:
Jedná se o jednotku č. 985/1 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 285/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 1“.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 28,5 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako rychlé občerstvení (fast food).
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 28.1.2015, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a TURECKÝ KEBAP, s.r.o., sídlem 280 02 Brýchory 120, IČO 24215015. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.1.2020. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 35 000,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase.

Jednotka č. 985/2:
Jedná se o jednotku č. 985/2 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 430/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 2“.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru a skladu. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 43 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna novin a časopisů (trafika).
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 25.3.2013, dále byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a MR group, spol. s.r.o, sídlem Lidická 971/25, 27 602 Brno, IČO 63468085. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.3.2022. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 28 500,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase.

Jednotka č. 985/3:
Jedná se o jednotku č. 985/3 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 752/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v prvním nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 3“.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, skladu, předsíně WC, WC, skladu a chodby. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 75,2 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna optiky.
Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 1.10.2010, dále byl uzavřen dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu nebytových prostor, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a VALORE s.r.o., sídlem U Rybníka 1743, 664 34 Kuřim, IČO 29215595. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 30.4.2028. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 40 000,00 Kč / měsíc.

Jednotka č. 985/4:
Jedná se o jednotku č. 985/4 - způsob využití jiný nebytový prostor, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 942/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 4“.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, chodby, přípravny prodejny, denní místnosti (šatny), WC, předsíně WC, úklidové komory, skladu, chladícího boxu a zádveří. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 94,2 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako pekárna.
Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 1.1.2018 mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a Rašnerova pekárna s.r.o., sídlem Sušilova 6, 682 01 Vyškov, IČO 25578723. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2025. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 20 000,00 Kč / měsíc. Nájemní smlouva byla dne 3.1.2019 navrhovatelem vypovězena a nová doposud nebyla uzavřena.

Jednotka č. 985/5:
Jedná se o jednotku č. 985/5 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 548/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, předsíně WC, WC a skladu. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 54,8 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna obuvi.
Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 10.10.2016, dále bude uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a Gryc s.r.o., sídlem Křižíkova 94/38, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 04161599. Nájemné bude sjednáno na dobu určitou, a to do 31.8.2019. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 26 000,00 Kč / měsíc.

Jednotka č. 985/6:
Jedná se o jednotku č. 985/6 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 398/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z prostoru prodejny, skladu, předsíně WC a WC. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 39,8 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna spodního prádla.
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 11.11.2011, dále byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a TIMO s.r.o., sídlem Drahobejlova 27, 1019, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO 45276773. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 10.11.2020. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 24 000,00 Kč / měsíc.

Jednotka č. 985/7:
Jedná se o jednotku č. 985/7 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 385/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, předsíně WC a WC. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 38,5 m2.
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 24.10.2017, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a FixMyPhone s.r.o., IČO 061 38 888, sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno. Nájemné bylo předplaceno do 31.7.2019 a tímto dnem končí i citovaná nájemní smlouva.

Jednotka č. 985/8:
Jedná se o jednotku č. 985/8 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 609/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru a předsíně WC a WC. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 60,9 m2. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 18.12.2017, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a Vittorio Pogna, IČO 047735111, sídlem Hybešova 958/30, 602 00 Brno. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2023. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 20 000,00 Kč / měsíc. Nájemní smlouva byla vypovězena dne 6.3.2019.

Jednotka č. 985/11:
Jedná se o jednotku č. 985/11 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 748/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 74,8 m2.
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 25.1.2018, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a EDIHU s.r.o. IČO: 26313138, sídlem Hybešova 190, 664 42 Modřice. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 1.2.2023. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 12 000,00 Kč / měsíc. Citovaná nájemní smlouva byla dne 15.8.2019 vypovězena Insolvenčním správcem v souladu s §256 odst. 1 Insolvenčního zákona s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Navrhovatel neuznává existenci této smlouvy, protože je antidatovaná a byla uzavřena v době, kdy už neměl vlastník oprávnění ji uzavřít.

Jednotka č. 985/12:
Jedná se o jednotku č. 985/12 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 884/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 88,4 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako kadeřnictví.
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 6.12.2011, dále byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a BRYCHNÁČOVÁ & ZACHOVÁ s.r.o., sídlem Hybešova 985/30, 602 00 Brno, IČO 29300746. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2028. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 21 000,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase.

Jednotka č. 985/14:
Jedná se o jednotku č. 985/14 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 909/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. Nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerční plochy, 2x předsíně, se dvěma WC. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 90,9 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako kanceláře.
Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 1.3.2018 mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a VIRTUS GROUP plus, s.r.o., sídlem Hybešova 985/30, 602 00 Brno, IČO 29320674. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 31.7.2024. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 13 000,00 Kč / měsíc. Citovaná nájemní smlouva byla dne 15.8.2019 vypovězena Insolvenčním správcem v souladu s §256 odst. 1 Insolvenčního zákona s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Jednotka č. 985/15:
Jedná se o jednotku č. 985/15 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1156/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. Nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerční plochy, 2x předsíně se dvěma WC. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 115,6 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna.
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 14.10.2010, dále byl uzavřen dodatek č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a panem Viliamem Mozolákem, místo podnikání Hybešova 985/30, 602 00 Brno, IČO 87318784. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2023. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 18 000,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase. Citovaná nájemní smlouva byla dne 15.8.2019 vypovězena Insolvenčním správcem v souladu s §256 odst. 1 Insolvenčního zákona s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

K budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, je vyhotovený Průkaz energetické náročnosti budovy, Označení: 78140003, ze dne 18. 4. 2014, vypracovaný společností ENERGO-DIALOG s.r.o., IČO 29364850, dle vyhlášky 78/2013 Sb, s hodnotou pro budovou B, 98 kWh(m2*rok), který je ke stažení na odkazu http://krystal.tode.cz/smlouvy/
Stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu užívání.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zástavní právo exekutorské podle § 73a exekučního řádu
• Nájemní smlouvy
• Zástavní právo smluvní
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Zahájení exekuce - KRYSTAL GROUP s.r.o.
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10,00 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500,00 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění k rukám dražebníka a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od konání dražby. Při úhradě ceny dosažené vydražením bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 115-8345820297/0100, uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČ“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 74510419.
Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, šekem, platební kartou je nepřípustná.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1700717.10.2019 10:00:27:7100,-Kč35 619 200,-Kč
Dražitel č.1700717.10.2019 10:00:42:85950 000,-Kč35 669 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:01:34:96950 000,-Kč35 719 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:02:28:26950 000,-Kč35 769 200,-Kč
Dražitel č.1700717.10.2019 10:02:53:06250 000,-Kč35 819 200,-Kč
Dražitel č.1701817.10.2019 10:03:24:00050 000,-Kč35 869 200,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:03:44:766500 000,-Kč36 369 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:04:00:86950 000,-Kč36 419 200,-Kč
Dražitel č.1700717.10.2019 10:04:41:21550 000,-Kč36 469 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:05:23:33150 000,-Kč36 519 200,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:06:11:333500 000,-Kč37 019 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:06:39:19650 000,-Kč37 069 200,-Kč
Dražitel č.1700717.10.2019 10:07:44:08850 000,-Kč37 119 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:08:38:836100 000,-Kč37 219 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:08:57:22350 000,-Kč37 269 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:09:12:26050 000,-Kč37 319 200,-Kč
Dražitel č.1700717.10.2019 10:09:43:92350 000,-Kč37 369 200,-Kč
Dražitel č.1701817.10.2019 10:10:11:26050 000,-Kč37 419 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:10:26:08850 000,-Kč37 469 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:10:46:054100 000,-Kč37 569 200,-Kč
Dražitel č.1701817.10.2019 10:10:59:092500 000,-Kč38 069 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:11:51:37050 000,-Kč38 119 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:12:10:28950 000,-Kč38 169 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:12:36:108100 000,-Kč38 269 200,-Kč
Dražitel č.1700717.10.2019 10:12:49:173500 000,-Kč38 769 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:13:08:48350 000,-Kč38 819 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:13:35:16550 000,-Kč38 869 200,-Kč
Dražitel č.1701817.10.2019 10:13:55:575500 000,-Kč39 369 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:14:32:81250 000,-Kč39 419 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:14:45:80850 000,-Kč39 469 200,-Kč
Dražitel č.1706617.10.2019 10:15:03:963200 000,-Kč39 669 200,-Kč
Dražitel č.1701817.10.2019 10:15:34:80550 000,-Kč39 719 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:15:51:45150 000,-Kč39 769 200,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:16:24:664500 000,-Kč40 269 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:16:41:42850 000,-Kč40 319 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:16:59:19250 000,-Kč40 369 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:17:56:14850 000,-Kč40 419 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:18:10:80150 000,-Kč40 469 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:18:35:22750 000,-Kč40 519 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:18:49:19750 000,-Kč40 569 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:19:08:80950 000,-Kč40 619 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:19:28:30650 000,-Kč40 669 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:19:37:76250 000,-Kč40 719 200,-Kč
Dražitel č.1701817.10.2019 10:19:58:98450 000,-Kč40 769 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:20:12:80450 000,-Kč40 819 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:20:24:69250 000,-Kč40 869 200,-Kč
Dražitel č.1701217.10.2019 10:20:38:22950 000,-Kč40 919 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:20:59:65250 000,-Kč40 969 200,-Kč
Dražitel č.1700717.10.2019 10:21:19:92150 000,-Kč41 019 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:21:33:50850 000,-Kč41 069 200,-Kč
Dražitel č.1701817.10.2019 10:22:02:927100 000,-Kč41 169 200,-Kč
Dražitel č.1706617.10.2019 10:22:14:324250 000,-Kč41 419 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:22:24:37550 000,-Kč41 469 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:22:54:347500 000,-Kč41 969 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:23:19:96050 000,-Kč42 019 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:23:50:959100 000,-Kč42 119 200,-Kč
Dražitel č.1706617.10.2019 10:24:07:453250 000,-Kč42 369 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:24:22:44750 000,-Kč42 419 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:24:47:462100 000,-Kč42 519 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:25:10:25850 000,-Kč42 569 200,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:25:23:86150 000,-Kč42 619 200,-Kč
Dražitel č.1706617.10.2019 10:25:38:148150 000,-Kč42 769 200,-Kč
Dražitel č.1700717.10.2019 10:26:02:57550 000,-Kč42 819 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:26:17:20350 000,-Kč42 869 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:26:53:513100 000,-Kč42 969 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:27:03:42650 000,-Kč43 019 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:27:34:599100 000,-Kč43 119 200,-Kč
Dražitel č.1706617.10.2019 10:27:46:421150 000,-Kč43 269 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:28:06:52250 000,-Kč43 319 200,-Kč
Dražitel č.1706617.10.2019 10:28:39:92950 000,-Kč43 369 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:29:04:13750 000,-Kč43 419 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:29:25:136100 000,-Kč43 519 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:29:42:18050 000,-Kč43 569 200,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:30:05:9281 000 000,-Kč44 569 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:30:19:66850 000,-Kč44 619 200,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:30:46:618500 000,-Kč45 119 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:30:58:93850 000,-Kč45 169 200,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:31:10:313500 000,-Kč45 669 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:31:39:55950 000,-Kč45 719 200,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:31:51:580500 000,-Kč46 219 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:32:04:80950 000,-Kč46 269 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:33:07:76650 000,-Kč46 319 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:33:33:73850 000,-Kč46 369 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:34:42:636100 000,-Kč46 469 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:35:06:17750 000,-Kč46 519 200,-Kč
Dražitel č.1700717.10.2019 10:37:15:59850 000,-Kč46 569 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:37:32:66250 000,-Kč46 619 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:37:42:06450 000,-Kč46 669 200,-Kč
Dražitel č.1701017.10.2019 10:39:02:78050 000,-Kč46 719 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:39:30:32950 000,-Kč46 769 200,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:41:49:578200 000,-Kč46 969 200,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:42:25:42550 000,-Kč47 019 200,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:45:58:649230 800,-Kč47 250 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:46:20:96450 000,-Kč47 300 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:46:36:266200 000,-Kč47 500 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:47:08:47350 000,-Kč47 550 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:47:35:293450 000,-Kč48 000 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:48:13:21950 000,-Kč48 050 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:48:56:489200 000,-Kč48 250 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:49:14:11650 000,-Kč48 300 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:52:12:843200 000,-Kč48 500 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:52:43:48150 000,-Kč48 550 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:53:21:307450 000,-Kč49 000 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:54:03:78750 000,-Kč49 050 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:54:58:896450 000,-Kč49 500 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:55:28:17350 000,-Kč49 550 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:56:56:41550 000,-Kč49 600 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:57:08:56550 000,-Kč49 650 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 10:59:15:60750 000,-Kč49 700 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 10:59:26:18450 000,-Kč49 750 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 11:02:50:93450 000,-Kč49 800 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 11:03:04:73650 000,-Kč49 850 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 11:05:43:823150 000,-Kč50 000 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 11:06:14:87150 000,-Kč50 050 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 11:06:46:24050 000,-Kč50 100 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 11:07:10:52750 000,-Kč50 150 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 11:11:28:36150 000,-Kč50 200 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 11:12:39:90650 000,-Kč50 250 000,-Kč
Dražitel č.1706717.10.2019 11:17:31:39350 000,-Kč50 300 000,-Kč
Dražitel č.1700917.10.2019 11:17:56:96850 000,-Kč50 350 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 17.10.2019 v 11:22:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.17009 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 50 350 000,-Kč

Zveřejněno dne 17.10.2019 v 11:22:56