Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba dr. bytu 3+1 s výhledem, Praha 4, Pankrác

Vloženo: 25.1.2018 11:54 | číslo dražby: 1996

3 850 000 Kč

Dražba začala: 22.03.2018 11:00:00Dražba skončila: 22.03.2018 11:56:18

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000095 / 17
Počáteční cena: 2 500 000,-Kč
Minimální příhoz: 20 000,-Kč
Určená cena: 3 750 000,-Kč
Dražební jistina: 200 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 01.03.2018 od 14:30 do 15:00 2. termín 13.03.2018 od 14:30 do 15:00 3. termín 20.03.2018 od 14:30 do 15:00 Místo prohlídky je na adrese: Vikova 1144/11, 140 00 Praha 4 Krč. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Vikova 1144/11
GPS souradnice: 50.0418011N, 14.4369142E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

• družstevní podíl v bytovém družstvu: Vikova 11 – bytové družstvo, IČO: 25623346, se sídlem Praha 4, Krč, Vikova 1144/11, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 3767, který představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v Bytovém družstvu, včetně převodu nájmu Bytu, tj. práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu č. 15, o velikosti 3+1 (skládajícího se ze 3 pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny a WC, komory a sklepa), nacházejícího se v 6. NP, domu č.p. 1144 na adrese Praha 4, Krč, Vikova 1144/11, který je majetkem výše uvedeného Bytového družstva.K předmětnému družstevnímu podílu náleží anuita ve výši 0 Kč. Celková výměra bytové jednoty činí 67,8 m2.

• Bytová jednotka je po částečné rekonstrukci, zděné bytové jádro, koupelna s vanovým boxem, plastová okna, sádrokartonové podhledy v chodbě, kuchyňská linka původní, nová plastová okna. Podlahy místností jsou pokryty koberci a PVC, vytápění jednotky je ústřední dálkové. Dům je kompletně revitalizovaný.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Na základě bodu 3.1.1. stanov družstva Vikova 11 – bytové družstvo, IČO: 25623346, může být členem pouze fyzická osoba. Též se vylučuje možnost spoluvlastnictví družstevního podílu.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Předmět dražby přechází na vydražitele v souladu s § 30 zák. č. 26/2000 Sb., v platném znění, § 602 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a čl. 5.2. stanov bytového družstva: Vikova 11 – bytové družstvo, IČO: 25623346.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.814722.03.2018 11:00:28:6740,-Kč2 500 000,-Kč
Dražitel č.774422.03.2018 11:00:40:06520 000,-Kč2 520 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:01:14:29820 000,-Kč2 540 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:01:52:92520 000,-Kč2 560 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:02:31:65840 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.778922.03.2018 11:03:13:83020 000,-Kč2 620 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:03:48:27520 000,-Kč2 640 000,-Kč
Dražitel č.778922.03.2018 11:04:19:96820 000,-Kč2 660 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:05:41:84420 000,-Kč2 680 000,-Kč
Dražitel č.778922.03.2018 11:06:03:69320 000,-Kč2 700 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:06:18:354100 000,-Kč2 800 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:06:58:163100 000,-Kč2 900 000,-Kč
Dražitel č.819122.03.2018 11:07:22:42120 000,-Kč2 920 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:08:00:63280 000,-Kč3 000 000,-Kč
Dražitel č.778922.03.2018 11:08:11:218100 000,-Kč3 100 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:10:46:03020 000,-Kč3 120 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:13:24:71860 000,-Kč3 180 000,-Kč
Dražitel č.816322.03.2018 11:16:13:10620 000,-Kč3 200 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:17:41:27940 000,-Kč3 240 000,-Kč
Dražitel č.818522.03.2018 11:18:09:24420 000,-Kč3 260 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:20:01:84130 000,-Kč3 290 000,-Kč
Dražitel č.819122.03.2018 11:25:25:58620 000,-Kč3 310 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:25:59:19620 000,-Kč3 330 000,-Kč
Dražitel č.774422.03.2018 11:26:08:11420 000,-Kč3 350 000,-Kč
Dražitel č.819122.03.2018 11:26:24:57320 000,-Kč3 370 000,-Kč
Dražitel č.774422.03.2018 11:26:48:94830 000,-Kč3 400 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:27:21:63350 000,-Kč3 450 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:28:19:35320 000,-Kč3 470 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:30:11:83030 000,-Kč3 500 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:31:27:74420 000,-Kč3 520 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:31:49:96030 000,-Kč3 550 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:35:01:33920 000,-Kč3 570 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:35:39:46320 000,-Kč3 590 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:36:04:61420 000,-Kč3 610 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:36:49:62920 000,-Kč3 630 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:37:25:86620 000,-Kč3 650 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:38:03:68720 000,-Kč3 670 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:41:37:56020 000,-Kč3 690 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:42:24:37820 000,-Kč3 710 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:43:25:85720 000,-Kč3 730 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:43:58:67520 000,-Kč3 750 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:46:18:20640 000,-Kč3 790 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:47:04:35420 000,-Kč3 810 000,-Kč
Dražitel č.814722.03.2018 11:50:59:20820 000,-Kč3 830 000,-Kč
Dražitel č.815622.03.2018 11:51:18:39920 000,-Kč3 850 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 22.03.2018 v 11:56:18

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.8156 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 850 000,-Kč

Zveřejněno dne 22.03.2018 v 11:56:18