Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dobrovolná dražba spoluvlastnického podílu 1/40 pozemku č. 998/2 ostatní plocha, k.ú. Nový Bydžov

Vloženo: 8.10.2018 21:32 | číslo dražby: 2315

190 000 Kč

Dražba začne: 07.11.2018 14:00:00 za 22 dní, 6 hodin, 15 minut a 35 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0474 D 0067-1 / 2018
Počáteční cena: 190 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 93 600,-Kč
Dražební jistina: 50 000,-Kč
Podíl: 1/40
Podkategorie: Komerční
Plocha užitná: 37439 m²
Plocha pozemku: 37439 m²
Termín prohlídky: 26. 10. 2018 v 17:00 h 27. 10. 2018 v 10:00 h sraz před předmětem dražby: k.ú.Nový Bydžov, parc.č. 998/2
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Město: Nový Bydžov

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
IMEX REALITY s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 1167/12
Ostrava
70200
tel: 603 879 961
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, a to: spoluvlastnický podíl ve výši 1/40 na pozemku parc. č. 998/2 ostatní plocha, způsob využití dobývací prostor o výměře 37 439 m2 v kat. území Nový Bydžov, obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové zapsaný na listu vlastnictví č. 3570 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové.

Popis
Oceňovaná nemovitá věc představuje pozemek ostatní plochy. Nemovitá věc zapsaná na LV č. 3570 k.ú. Nový Bydžov se nachází v obci Nový Bydžov, okres Hradec Králové, Královehradecký kraj.
Nový Bydžov se nachází asi 27 km západně od okresního města Kradec Králové. Město se skládá s osmi místních částí – Nový Bydžov, Chudonice, Stará Skřeněř, Nová Skřeněř, Skochovice, Vysočany, Zábědov a Žantov.
Obcí prochází silnice druhé třídy č. II/327 a č. II/324 spojující Nový Bydžov s okolními obcemi.
Autobusové linky jezdí do blízkých obcí a měst, ale také do vzdálenější českých měst, Hradce Králové a Trutnova. Na území města se nachází několik autobusových zastávek a jedno autobusové nádraží.
Obcí prochází železniční trať č. 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl.n., která vede z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova přes Ostroměř, Starou Paku, Martinice v Krkonoších a Kunčice nad Labem.
V Novém Bydžově je veškerá občanská vybavenost a je zde možnost napojení na veškeré inženýrské sítě.
Předmětná nemovitá věc se nachází v severní části obce Nový Bydžov u železniční trati. Nemovitá věc je dobře dostupná z veřejné komunikace. V těsné blízkosti se nachází sběrný dvůr. Jedná se o lokalitu rodinných domů a průmyslových areálů na okraji města s velmi dobrou dopravní dostupností do centra.

Jedná se o pozemek s výměrou 37 439m2. Na pozemku se nachází listnaté stromy, zarostlé keře a další vyšší travní porost. Dále je zde umístěno pár železných kontejnerů. Pozemek je neudržovaný, zarostlý, rovinatý a není oplocen. Pozemek sousedí na severní straně se zpevněnou komunikací, z níž je přístupný. Na východní straně vede podél pozemku hlavní silnice, kde se nachází autobusová zastávka. Na jižní straně se nachází rodinné domy. Západní hranici s pozemkem tvoří železniční koleje. V širším okolí se rozprostírají pole a louky.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala