Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba kancelářského vybavení Call centra

Vloženo: 26.8.2016 17:39 | číslo dražby: 1056

2 900 Kč

Dražba začala: 20.09.2016 11:00:00Dražba skončila: 20.09.2016 11:32:57

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000028 / 16
Počáteční cena: 2 900,-Kč
Minimální příhoz: 500,-Kč
Cena stanovena znalcem: 28 354,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 13. 9. 2016 od 9:30 do 10:00 2. termín 20. 9. 2016 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Malenovice 1149, Zlín 4. Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Město: Zlín
Ulice: Malenovice 1149

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Úhrnkem kancelářské vybavení Call centra společnosti Qeneo s.r.o. nacházející se na adrese Malenovice 1149, Zlín 4.

Kancelářské vybavení představuje tyto položky:
21 x stůl kanc.hnědý 1200x800
5 x stůl kanc.béžový 1400x750
5 x stůl kanc.šedý 1200x800
7 x stůl kanc.světle hnědý 1200x800
25 x židle čalouněna zelená
2 x čalouněné křeslo
2 x kožené křeslo
2 x kožené křeslo
3 x šuplíková skřínka 4 zásuvková v. 1340 x hl.630 x š.400
15 x police žlutá d.1200x v.460x hl.200
1 x skřínka š.830x v.920x h.420
1 x šuplíková skřínka 3 zásuvková pojízdná v 580x hl.475 x š.400
1 x bedna stojanů, nohy, kabely
1 x popisovací tabule 1000x700
1 x skřínka š.845x v.845x h.420
1 x sedačka čalouněná modrá 2000x900
(dále jen „předmět dražby“)

Popis stavu předmětu dražby:
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby ani úplnost soupisu položek, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.193520.09.2016 11:27:57:2610,-Kč2 900,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 20.09.2016 v 11:32:57

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1935 - IMEX REALITY s.r.o. - Havlíčkovo Nábřeží 1168/12, Ostrava, 702 00 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 900,-Kč

Zveřejněno dne 20.09.2016 v 11:32:57