Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Průmyslový kovový regál Straktech dl. 19,6 m

Vloženo: 9.11.2016 16:44 | číslo dražby: 1170

15 125 Kč

Dražba začala: 01.12.2016 11:00:00Dražba skončila: 01.12.2016 11:44:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000055 / 16
Počáteční cena: 8 125,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 32 500,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 18.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 2. termín 24.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 3. termín 1.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o. Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Mělník
Ulice: Strážnická 3976

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dokument 1

Popis předmětu dražby

Průmyslový kovový regál Straktech dl. 19,6 m, počet buněk ve sloupci 3, nosnost buňky 300 kg, počet sloupců 8, nosnost sloupce 1200 kg, celková nosnost 9600 kg.

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o použitý průmyslový kovový regál Straktech dl. 19,6 m, počet buněk ve sloupci 3, nosnost buňky 300 kg, počet sloupců 8, nosnost sloupce 1200 kg, celková nosnost 9600 kg.
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.245501.12.2016 11:05:53:5510,-Kč8 125,-Kč
Dražitel č.246701.12.2016 11:13:20:6161 000,-Kč9 125,-Kč
Dražitel č.245501.12.2016 11:15:04:1571 000,-Kč10 125,-Kč
Dražitel č.246701.12.2016 11:27:26:7811 000,-Kč11 125,-Kč
Dražitel č.245501.12.2016 11:30:36:6491 000,-Kč12 125,-Kč
Dražitel č.246701.12.2016 11:34:46:0831 000,-Kč13 125,-Kč
Dražitel č.245501.12.2016 11:36:22:8251 000,-Kč14 125,-Kč
Dražitel č.246701.12.2016 11:39:00:3011 000,-Kč15 125,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 01.12.2016 v 11:44:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.2467 - JK Metal Praha s.r.o. - Jičínská 31, Praha 3, 130 00 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 15 125,-Kč

Zveřejněno dne 01.12.2016 v 11:44:00