Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Gastro vybavení kuchyně

Vloženo: 11.11.2016 14:35 | číslo dražby: 1196

22 000 Kč

Dražba začala: 30.11.2016 11:00:00Dražba skončila: 30.11.2016 11:41:27

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000075 / 16
Počáteční cena: 11 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 108 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 21.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 2. termín 25.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 3. termín 30.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o. Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Mělník
Ulice: Strážnická 3976

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dokument 1

Popis předmětu dražby

Gastro vybavení kuchyně, a to Chladící dvoudveřový box 185 cm, typ HJK810RP, v.č.9445930 A834201, Mrazící skříň 185 cm, typ 1-300-8216, v.č., 006484, Pultový mrazák Gorenje 380 L, série 71130023, v.č. 535235, Odkládací nerezový stůl 60cm, Dvoudřez nerezový 90 cm, Nerezový prodejní pult složený ze 4 ks, délka jednoho pultu 100 cm, Hliníkové schůdky 130 cm, Režon nerezový 130 cm, typ výrobku 21 17, v.č. 313, Chladící vitrína 120 cm, Halifax 120 v.č. 012094, Mechanická obchodní váha, typ KOA 10 v.č. 83 0192, Nerezový přípravný stůl 150 cm, Nerezový přípravný stůl s policí 140 cm.

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o použité Gastro vybavení kuchyně, a to Chladící dvoudveřový box 185 cm, typ HJK810RP, v.č.9445930 A834201, Mrazící skříň 185 cm, typ 1-300-8216, v.č., 006484, Pultový mrazák Gorenje 380 L, série 71130023, v.č. 535235, Odkládací nerezový stůl 60cm, Dvoudřez nerezový 90 cm, Nerezový prodejní pult složený ze 4 ks, délka jednoho pultu 100 cm, Hliníkové schůdky 130 cm, Režon nerezový 130 cm, typ výrobku 21 17, v.č. 313, Chladící vitrína 120 cm, Halifax 120 v.č. 012094, Mechanická obchodní váha, typ KOA 10 v.č. 83 0192, Nerezový přípravný stůl 150 cm, Nerezový přípravný stůl s policí 140 cm.
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.30.11.2016 11:09:09:5410,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.232930.11.2016 11:11:26:1051 000,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.30.11.2016 11:24:33:5171 000,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.232930.11.2016 11:28:59:9621 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.30.11.2016 11:31:12:6751 000,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.232930.11.2016 11:31:26:2301 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.30.11.2016 11:32:58:4153 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.232930.11.2016 11:33:51:9821 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.30.11.2016 11:34:13:9631 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.232930.11.2016 11:36:27:2791 000,-Kč22 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 30.11.2016 v 11:41:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.2329 - Miroslav Davídek - Lipová 276, Úhonice, 25218 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 22 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.11.2016 v 11:41:27