Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Vysokozdvižný boční vozík NB 63 B 3507

Vloženo: 12.12.2016 17:42 | číslo dražby: 1222

12 000 Kč

Dražba začala: 22.12.2016 11:00:00Dražba skončila: 22.12.2016 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000111 / 16
Počáteční cena: 10 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 95 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 16.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 2. termín 19.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 3. termín 22.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o. Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba sl. Švejcová, tel: 315 650 542.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Mělník
Ulice: Strážnická 3976

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dokument 1 Dokument 2

Popis předmětu dražby

Vysokozdvižný boční vozík NB 63 B 3507, výrobce: Dřevostroj Čkyně, rok výroby: 1988, výrobní číslo: 47, stav motohodin: 4750 mth, bez technického průkazu, palivo: nafta,nosnost: 6,3 t.

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o ojetý speciální vysokozdvižný boční vozík NB 63 B 3507 s dieselovým motorem, výrobce: Dřevostroj Čkyně, rok výroby: 1988, stav motohodin: 4750 mth, bez technického průkazu, nosnost: 6,3 t., zachovalý stav, nefunkční posilovač řízení, bez startovacího akumulátoru.
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.270422.12.2016 11:08:06:1671 000,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.261522.12.2016 11:24:32:6041 000,-Kč12 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 22.12.2016 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.2615 - Jan Polášek - Měšťanska 36, Hodonín, 69501 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 12 000,-Kč

Zveřejněno dne 22.12.2016 v 11:30:00