Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Kancelářský nábytek a kancelářské vybavení

Vloženo: 25.1.2017 15:26 | číslo dražby: 1303

1 000 Kč

Stav dražby: Ukončené - upuštěno od dražby
Číslo jednací: 0745 D 000004 / 17
Počáteční cena: 1 000,-Kč
Minimální příhoz: 100,-Kč
Cena stanovena znalcem: 20 850,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 01.02.2017 od 9.00 hod do 9.30 hod 2. termín 08.02.2017 od 9.00 hod do 9.30 hod Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o. Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba paní Lucie Švejcarová, tel: 722 965 025, 315 650 542.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Mělník
Ulice: Strážnická 3976

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Kancelářský nábytek a kancelářské vybavení: Psací stůl šedý 120x81x76 cm - 6ks, psací stůl šedý 180x66x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 160x82x75 cm - 1ks, psací stůl šedý 200x81x76 cm - 7ks, psací stůl hnědý 146x75,5x73 cm - 1ks, psací stůl kovový 130x70x76 cm - 1ks, šedý 100x62x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 162x80x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 140x75x75 cm - 1ks, psací stůl bílý 160x80x75 cm 2ks, stůl půlkulatý - 1ks, kancelářská stěna barva šedá 324x220 cm – 1ks, kancelářské židle černé koženkové různé druhy - rovné opěrky a půlkulaté opěrky – 13ks, kancelářský šuplíkový kontejner světlý 43,5x42x56 cm – 1ks, knihovna světlá 153x100x32 cm – 1ks, skříň světlá 195x72x36 cm – 1ks, stolek hnědý 74x74x76 cm – 1ks, stolek kancelářský hnědý 119x45x66 cm - 1ks, skříňka hnědá 60x45x75 cm - 2ks, skřínka hnědá 110x40x81 cm - 1ks, psací stůl hnědý 160x80x71 cm včetně kontejneru – 1ks, skřínka světle hnědá 80x165x42,5 cm - 3ks, skřínka světle hnědá 80x165x60 cm - 1ks, skřínka světle hnědá 80x75x44 cm – 2ks, skřínka světle hnědá 80x40x42,5 - 1ks, skřínka světle hnědá 80x40x42,5 - 1ks, psací stůl světle hnědý 150x70x76 cm – 4ks.
(dále jen „předmět dražby“)

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o použitý kancelářský nábytek a vybavení kanceláří, a to psací stůl šedý 120x81x76 cm - 6ks, psací stůl šedý 180x66x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 160x82x75 cm - 1ks, psací stůl šedý 200x81x76 cm - 7ks, psací stůl hnědý 146x75,5x73 cm - 1ks, psací stůl kovový 130x70x76 cm - 1ks, šedý 100x62x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 162x80x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 140x75x75 cm - 1ks, psací stůl bílý 160x80x75 cm 2ks, stůl půlkulatý - 1ks, kancelářská stěna barva šedá 324x220 cm – 1ks, kancelářské židle černé koženkové různé druhy - rovné opěrky a půlkulaté opěrky – 13ks, kancelářský šuplíkový kontejner světlý 43,5x42x56 cm – 1ks, knihovna světlá 153x100x32 cm – 1ks, skříň světlá 195x72x36 cm – 1ks, stolek hnědý 74x74x76 cm – 1ks, stolek kancelářský hnědý 119x45x66 cm - 1ks, skříňka hnědá 60x45x75 cm - 2ks, skřínka hnědá 110x40x81 cm - 1ks, psací stůl hnědý 160x80x71 cm včetně kontejneru – 1ks, skřínka světle hnědá 80x165x42,5 cm - 3ks, skřínka světle hnědá 80x165x60 cm - 1ks, skřínka světle hnědá 80x75x44 cm – 2ks, skřínka světle hnědá 80x40x42,5 - 1ks, skřínka světle hnědá 80x40x42,5 - 1ks, psací stůl světle hnědý 150x70x76 cm – 4ks.

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby