Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba značkových hodinek, křišťálových a jantarových šperků

Vloženo: 22.2.2017 12:45 | číslo dražby: 1349

105 000 Kč

Stav dražby: Ukončené - zmařená dražba
Číslo jednací: 0745 D 000105 / 16
Počáteční cena: 15 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 150 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 1. 3. 2017 od 9:30 do 10:00, 2. termín 7. 3. 2017 od 9:30 do 10:00. 3. termín 14. 3. 2017 od 9:30 do 10:00. Prohlídky je též možné zajistit individuálně po telefonické domluvě. Místo prohlídky je na adrese: TP Insolvence, v.o.s., Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7. Více informací na tel. 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 7
Město: Praha 7
Ulice: Jankovcova 1037/49

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Úhrnkem zásoby hodinek a šperků dlužníka IL VENDORO s.r.o. v likvidaci, IČO: 26474671, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Slezská 169/10 sepsané v majetkové podstatě pod položkou č. 1 až 27, (dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o zásoby hodinek a šperků dlužníka IL VENDORO s.r.o. v likvidaci, IČO: 26474671, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Slezská 169/10 sepsané v majetkové podstatě pod položkou č. 1 až 27.

Zásoby jsou nové, nenošené, stav odpovídá stáří a způsobu uskladnění.

Soupis zásob dle položek:
29 ks Náramků z bílého kovu osazený kameny
4 ks Náramků z bílého kovu – stříbro
21 ks Párů náušnic osazených kameny (různé barvy kamenů a tvary) – stříbro, sklo
1 ks Přívěsku osazený růžovými kameny (tvar koule) -
stříbro, sklo
16 ks Prstenů z bílého kovu osazených
kameny (různé barvy a tvary) - stříbro, sklo
6 ks Řetízků z bílého kovu - nerezové oceli
7 ks Pánských hodinek značky Lumír
36 ks Dámských hodinek značky Lumír
2 ks Dámských hodinek D&G
3 ks Pánských hodinek D&G
3 ks Pánských hodinek Lacoste
1 ks Pánské hodinky Armani
1 ks Dámské hodinky Armani
1 ks Pánské hodinky Diesel
68 ks Dámských hodinek Adriatica
10 ks Pánských hodinek Adriatica
20 ks Dámských hodinek Garet
2 ks Pánských hodinek Garet
68 ks Jantarových náhrdelníků
13 ks Jantarových náramků
2 ks Řetízků s jantarovým přívěskem
9 ks Jantarových přívěsků
1 ks Prstýnek
16 ks Náhrdelníků (různé barvy) - krystal
6 ks Náhrdelníků se šňůrkou (různé barvy)-krystal
2 ks Náramků (různé barvy) - krystal, stříbro
1 ks Náhrdelník - perlový, stříbro

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby