Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba lešení SPRINT 216 x 2m rám a přísl., trubkové lešení, prvky pro bednění, odpočet DPH

Vloženo: 11.4.2017 12:31 | číslo dražby: 1392

472 570 Kč

Dražba začala: 27.04.2017 10:00:00Dražba skončila: 27.04.2017 10:44:46

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000047 / 17
Počáteční cena: 25 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 250 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 19. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 2. termín 27. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Město: Beroun
Ulice: Lidická 821
GPS souradnice: 49.9804144N, 14.0750117E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor movitých věcí a to úhrnkem movitý majetek: lešení SPRINT, trubkové lešení a prvky pro bednění
nacházející se na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun:
Evid. č. Inv. č. Název majetku cca ks Doplňový název
150802 150802 Patka lesenová 0.6m 39
150901 150901 Patka lesenová 0.6m 10
210915 210915 Podlážka pozink. 3m 346 SPRINT
210916 210916 Podlážka pozink. 2.5m 31 SPRINT
210917 210917 Podlážka pozink. 1.5m 28 SPRINT
210918 210918 Podlážka se žebříkem 3m 8 SPRINT
210919 210919 Podlážka se žebříkem 2.5m 1 SPRINT
210920 210920 Rám pevný 2x0.75m 216 SPRINT
210921 210921 Rám pevný 1x0.75m 7 SPRINT
210922 210922 Rám pevný 0.66x0.75m 4 SPRINT
210923 210923 Rám zábradlový 3m 145 SPRINT
210924 210924 Rám zábradlový 2.5m 20 SPRINT
210925 210925 Rám zábradlový 1.5m 18 SPRINT
210926 210926 Zábradlí jednoduché 3m 20 SPRINT
210927 210927 Zábradlí jednoduché 2.5m 8 SPRINT
210928 210928 Zábradlí zdvojené koncové 30 SPRINT
210929 210929 Trubka kotevní 1.2m 119 SPRINT
210930 210930 Držák zabradlí horní 21 SPRINT
210931 210931 Zavetrovani jednoduché 3.5m 39 SPRINT
210935 210935 Konzole pozink. 0.34m 12 SPRINT
210937 210937 Pevná hlava pozink. 150mm 14
210938 210938 Trubka pozink. 6m 4 SPRINT
210939 210939 Trubka pozink. 4m 2 SPRINT
210940 210940 Trubka pozink.2m 2 SPRINT
210941 210941 Trubka pozink. 1.5m 2 SPRINT
210942 210942 Zábrany boční 3m prkno 252 SPRINT
210943 210943 Zábrany boční 2.5m prkno 36 SPRINT
210944 210944 Zábrany boční 1.5m 13 SPRINT
210945 210945 Zábrany koncové 0.75m 40 SPRINT
210947 210947 Univerzální noha 13 SPRINT
210948 210948 Zámek trnový 207 SPRINT
210949 210949 Spojka pravouh.objímková 103 SPRINT
210950 210950 Spojka otočná objímková 6 SPRINT
210954 210954 Kotevní vrut 12x200 70 SPRINT
210955 210955 Trubka 6m 255
210956 210956 Trubka 4m 150
210958 210958 Trubka 2m 110
210959 210959 Zabky 4900
210960 210960 Doutniky 20
210961 210961 Nanozky 41 SPRINT
210964 210964 Přepravka-klec na trubky 6
210965 210965 Žebřík 9
210966 210966 Kotevní trubky 12
210971 210971 Lešení SPRINT pojízdné 1
210972 210972 Lešení HAKI pojízdné 2
210973 210973 Nosník HAKI podvozkový 1
219142 219142 Podložka 22 BEDNENI
219143 219143 Matka 650 BEDNENI
219144 219144 Stabilizator-stativ 30 BEDNENI
219145 219145 Stojka červená 3-5.2m 43 BEDNENI
219146 219146 Stojka červená 2.1-3.5m 76 BEDNENI
219147 219147 Stojka červená 1.6-3m 19 BEDNENI
219148 219148 Stojka poz.ATLAS 2.6-4.5m 382 BEDNENI
219149 219149 Vidlice kriz.-hlav.podp. 145 BEDNENI
219150 219150 Vidlice prima 107 BEDNENI
219152 219152 Svorka velká 55 BEDNENI
219154 219154 Čep pojistny-hacky 53 BEDNENI
219155 219155 Tyč spínací 100
219158 219158 Vzpěra jistící-rektif. 28
219161 219161 Konzole obsl. lavky 12
219162 219162 Kozlík vrchní 100
219163 219163 Kozlík spodní 100
219164 219164 Zábradlí v kom.se svěrkou m.43
219167 219167 Sloupek zábradlí 13
219174 219174 Nosník20 240cm 5
219175 219175 Nosník20 270cm 30
219177 219177 Nosník 20 330cm 7
219178 219178 Nosník20 360cm 3
219160 219160 Kužel spínací žlutý 140 SPRINT
(dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:
Předmět dražby se nachází ve stavu odpovídajícímu jeho stáří a způsobu používání a uskladnění.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.467027.04.2017 10:00:46:2835 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.490427.04.2017 10:01:37:9871 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.365827.04.2017 10:01:53:8971 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.420527.04.2017 10:02:48:0961 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.446027.04.2017 10:03:02:0301 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.364827.04.2017 10:03:22:6541 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.447227.04.2017 10:03:47:0191 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.446027.04.2017 10:04:11:7191 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.365827.04.2017 10:04:36:4541 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.420527.04.2017 10:05:02:0371 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.446027.04.2017 10:05:11:7401 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.365827.04.2017 10:05:25:8531 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.443027.04.2017 10:05:38:6881 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.385827.04.2017 10:05:55:4431 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.365827.04.2017 10:06:25:4461 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.385827.04.2017 10:06:34:3151 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.431827.04.2017 10:06:50:3681 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.366927.04.2017 10:06:57:6991 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.447227.04.2017 10:07:07:9931 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.365827.04.2017 10:07:19:4242 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.453927.04.2017 10:07:30:0671 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.365827.04.2017 10:07:49:2691 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.433227.04.2017 10:08:06:4631 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.363727.04.2017 10:08:24:4001 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.447227.04.2017 10:08:40:9361 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.425227.04.2017 10:08:58:78610 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.365827.04.2017 10:09:11:5261 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.452727.04.2017 10:09:36:7531 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.453927.04.2017 10:09:59:5141 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:10:22:8851 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.410127.04.2017 10:10:56:2501 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.410127.04.2017 10:11:25:7071 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.447227.04.2017 10:11:36:7981 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.363727.04.2017 10:12:15:3493 005,-Kč75 005,-Kč
Dražitel č.377027.04.2017 10:12:50:6641 000,-Kč76 005,-Kč
Dražitel č.401527.04.2017 10:13:10:64711 000,-Kč87 005,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:13:23:71520 000,-Kč107 005,-Kč
Dražitel č.431827.04.2017 10:13:36:7551 000,-Kč108 005,-Kč
Dražitel č.453927.04.2017 10:14:50:2091 000,-Kč109 005,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:15:39:10020 000,-Kč129 005,-Kč
Dražitel č.363727.04.2017 10:16:33:2292 005,-Kč131 010,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:16:50:30010 000,-Kč141 010,-Kč
Dražitel č.443027.04.2017 10:17:24:2183 000,-Kč144 010,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:17:47:31010 000,-Kč154 010,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:18:24:5441 000,-Kč155 010,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:18:39:0171 000,-Kč156 010,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:19:37:15510 000,-Kč166 010,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:20:02:0441 000,-Kč167 010,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:21:08:00510 000,-Kč177 010,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:21:33:62610 000,-Kč187 010,-Kč
Dražitel č.417727.04.2017 10:23:50:0051 000,-Kč188 010,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:23:59:10610 000,-Kč198 010,-Kč
Dražitel č.431827.04.2017 10:24:49:9731 000,-Kč199 010,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:25:33:24810 000,-Kč209 010,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:25:53:1481 000,-Kč210 010,-Kč
Dražitel č.447227.04.2017 10:26:11:1051 000,-Kč211 010,-Kč
Dražitel č.433727.04.2017 10:26:40:69915 000,-Kč226 010,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:27:16:27710 000,-Kč236 010,-Kč
Dražitel č.417727.04.2017 10:27:27:7281 000,-Kč237 010,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:27:46:6921 000,-Kč238 010,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:28:28:70310 000,-Kč248 010,-Kč
Dražitel č.433727.04.2017 10:28:49:87021 000,-Kč269 010,-Kč
Dražitel č.447227.04.2017 10:29:29:29210 000,-Kč279 010,-Kč
Dražitel č.431827.04.2017 10:29:54:1701 555,-Kč280 565,-Kč
Dražitel č.447227.04.2017 10:30:56:5901 000,-Kč281 565,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:31:14:8921 000,-Kč282 565,-Kč
Dražitel č.363727.04.2017 10:32:41:0523 005,-Kč285 570,-Kč
Dražitel č.490427.04.2017 10:33:06:4331 000,-Kč286 570,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:33:44:3721 000,-Kč287 570,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:34:03:51110 000,-Kč297 570,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:34:25:9811 000,-Kč298 570,-Kč
Dražitel č.470327.04.2017 10:34:49:8451 000,-Kč299 570,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:35:21:4021 000,-Kč300 570,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:35:54:97710 000,-Kč310 570,-Kč
Dražitel č.433727.04.2017 10:36:07:12751 000,-Kč361 570,-Kč
Dražitel č.411827.04.2017 10:37:12:8711 000,-Kč362 570,-Kč
Dražitel č.467027.04.2017 10:39:25:99510 000,-Kč372 570,-Kč
Dražitel č.433727.04.2017 10:39:46:047100 000,-Kč472 570,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 27.04.2017 v 10:44:46

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.4337 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 472 570,-Kč

Zveřejněno dne 27.04.2017 v 10:44:46