Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba 13 ks autokontejnerů Liaz – Okřínek, odpočet DPH

Vloženo: 12.4.2017 14:03 | číslo dražby: 1420

212 030 Kč

Dražba začala: 02.05.2017 11:00:00Dražba skončila: 02.05.2017 12:57:20

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000048 / 17
Počáteční cena: 3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 30 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 19. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 2. termín 27. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvy provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Město: Beroun
Ulice: Lidická 821
GPS souradnice: 49.9804144N, 14.0750117E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor movitých věcí a to úhrnkem movitý majetek Autokontejnery Liaz – Okřínek, nacházející se na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun:
EVID COSLO INV CISLO NAZEV MAJETKU kusů
220523 220523 Autokontejner 7
220524 220524 Autokontejner 5
(dále jen „předmět dražby“ a „kontejner“).

Popis stavu předmětu dražby:
Některé kontejnery jsou naplněné odpadem. Předmět dražby se nachází ve stavu odpovídajícímu jeho stáří, způsobu používání a uskladnění.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.526302.05.2017 11:01:27:4971 000,-Kč4 000,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:01:56:348500,-Kč4 500,-Kč
Dražitel č.482702.05.2017 11:02:16:613500,-Kč5 000,-Kč
Dražitel č.383902.05.2017 11:02:28:567500,-Kč5 500,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:02:48:399500,-Kč6 000,-Kč
Dražitel č.482702.05.2017 11:03:16:208500,-Kč6 500,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:03:47:710500,-Kč7 000,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:05:05:873500,-Kč7 500,-Kč
Dražitel č.532902.05.2017 11:05:40:014500,-Kč8 000,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:05:53:153500,-Kč8 500,-Kč
Dražitel č.397102.05.2017 11:06:22:360500,-Kč9 000,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:07:01:1271 005,-Kč10 005,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:07:29:505500,-Kč10 505,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:08:10:4111 500,-Kč12 005,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:08:42:8023 005,-Kč15 010,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:09:06:9952 000,-Kč17 010,-Kč
Dražitel č.497302.05.2017 11:10:00:8315 005,-Kč22 015,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:11:11:9681 000,-Kč23 015,-Kč
Dražitel č.497302.05.2017 11:12:02:6355 004,-Kč28 019,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:12:42:2581 981,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.504202.05.2017 11:13:24:467500,-Kč30 500,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:13:36:839500,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.497302.05.2017 11:15:36:6365 003,-Kč36 003,-Kč
Dražitel č.506702.05.2017 11:17:46:3952 000,-Kč38 003,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:18:53:5101 997,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.482702.05.2017 11:23:06:066500,-Kč40 500,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:23:21:418500,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:23:39:7991 005,-Kč42 005,-Kč
Dražitel č.482702.05.2017 11:24:05:199500,-Kč42 505,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:24:27:971500,-Kč43 005,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:25:18:069500,-Kč43 505,-Kč
Dražitel č.482702.05.2017 11:25:46:260500,-Kč44 005,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:25:55:267500,-Kč44 505,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:26:14:207500,-Kč45 005,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:26:30:9751 000,-Kč46 005,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:26:43:279500,-Kč46 505,-Kč
Dražitel č.497302.05.2017 11:26:59:5625 001,-Kč51 506,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:27:20:1185 000,-Kč56 506,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:27:46:619500,-Kč57 006,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:27:57:903500,-Kč57 506,-Kč
Dražitel č.482702.05.2017 11:28:14:427500,-Kč58 006,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:28:33:065500,-Kč58 506,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:28:47:640500,-Kč59 006,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:28:56:888500,-Kč59 506,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:29:08:4401 000,-Kč60 506,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:29:22:3285 500,-Kč66 006,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:29:33:703500,-Kč66 506,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:30:10:7605 500,-Kč72 006,-Kč
Dražitel č.397102.05.2017 11:30:25:907500,-Kč72 506,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:30:49:595500,-Kč73 006,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:31:03:811500,-Kč73 506,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:31:24:7231 500,-Kč75 006,-Kč
Dražitel č.504202.05.2017 11:31:50:2725 000,-Kč80 006,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:32:04:9733 000,-Kč83 006,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:32:52:4195 005,-Kč88 011,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:33:13:5381 989,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:33:44:9705 005,-Kč95 005,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:34:01:332500,-Kč95 505,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:34:28:571500,-Kč96 005,-Kč
Dražitel č.482702.05.2017 11:35:19:632500,-Kč96 505,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:35:42:663500,-Kč97 005,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:36:59:2743 000,-Kč100 005,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:37:12:860500,-Kč100 505,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:38:09:67820 000,-Kč120 505,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:38:20:276500,-Kč121 005,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:40:31:894500,-Kč121 505,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:40:57:828500,-Kč122 005,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:41:48:8521 005,-Kč123 010,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:43:53:414500,-Kč123 510,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:44:38:1421 005,-Kč124 515,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:44:49:790500,-Kč125 015,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:45:48:1471 005,-Kč126 020,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:46:16:067500,-Kč126 520,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:46:45:9241 005,-Kč127 525,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:47:03:038500,-Kč128 025,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:47:44:18220 000,-Kč148 025,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:48:05:8551 005,-Kč149 030,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:48:44:103500,-Kč149 530,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:49:13:04620 000,-Kč169 530,-Kč
Dražitel č.364302.05.2017 11:50:11:956500,-Kč170 030,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:52:56:1955 000,-Kč175 030,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:53:40:795500,-Kč175 530,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:56:02:9145 000,-Kč180 530,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:56:15:517500,-Kč181 030,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 11:58:59:0195 000,-Kč186 030,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 11:59:26:150500,-Kč186 530,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 12:02:33:3345 000,-Kč191 530,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 12:04:32:032500,-Kč192 030,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 12:07:41:1245 000,-Kč197 030,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 12:12:18:520500,-Kč197 530,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 12:16:30:0795 000,-Kč202 530,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 12:20:38:324500,-Kč203 030,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 12:24:58:2055 000,-Kč208 030,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 12:29:50:751500,-Kč208 530,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 12:34:38:911500,-Kč209 030,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 12:37:01:609500,-Kč209 530,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 12:41:55:950500,-Kč210 030,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 12:46:04:437500,-Kč210 530,-Kč
Dražitel č.485602.05.2017 12:51:01:1471 000,-Kč211 530,-Kč
Dražitel č.391402.05.2017 12:52:20:821500,-Kč212 030,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 02.05.2017 v 12:57:20

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.3914 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 212 030,-Kč

Zveřejněno dne 02.05.2017 v 12:57:20