Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba AGADOS VZ 30- B1, Nákl. přívěs kategorie 02, odpočet DPH

Vloženo: 12.4.2017 14:08 | číslo dražby: 1421

21 200 Kč

Dražba začala: 02.05.2017 13:00:00Dražba skončila: 02.05.2017 13:52:49

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000023 / 17
Počáteční cena: 1 700,-Kč
Minimální příhoz: 500,-Kč
Cena stanovena znalcem: 5 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 19. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 2. termín 27. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvy provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Město: Beroun
Ulice: Lidická 821
GPS souradnice: 49.9804144N, 14.0750117E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Značka a typ: AGADOS VZ 30- B1, Nákl. přívěs kategorie 02, druh: valníková korba - dřevěná, technický průkaz série, číslo: AM 205831, datum platnosti technické prohlídky: 5. 8. 2017, VIN nebo v. č. karosérie (rámu): TK91ZVZ30SBAP3137/1995, registrační značka (SPZ): 09 BEA 40, datum prvního uvedení do provozu: 1995, (dále jen „předmět dražby“ a „přívěs“).

Popis stavu předmětu dražby:
Délka a šířka ložné plochy přívěsu: 3015 mm x 1 320 mm. Stav přívěsu odpovídá jeho stáří.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.387002.05.2017 13:00:27:9260,-Kč1 700,-Kč
Dražitel č.399602.05.2017 13:00:48:753500,-Kč2 200,-Kč
Dražitel č.509002.05.2017 13:00:58:633500,-Kč2 700,-Kč
Dražitel č.478502.05.2017 13:01:20:286500,-Kč3 200,-Kč
Dražitel č.387002.05.2017 13:01:31:467500,-Kč3 700,-Kč
Dražitel č.533002.05.2017 13:01:46:450500,-Kč4 200,-Kč
Dražitel č.533602.05.2017 13:02:02:4236 000,-Kč10 200,-Kč
Dražitel č.424702.05.2017 13:02:17:571500,-Kč10 700,-Kč
Dražitel č.400202.05.2017 13:02:46:096500,-Kč11 200,-Kč
Dražitel č.531902.05.2017 13:03:10:894500,-Kč11 700,-Kč
Dražitel č.400202.05.2017 13:03:16:290500,-Kč12 200,-Kč
Dražitel č.531902.05.2017 13:03:35:516500,-Kč12 700,-Kč
Dražitel č.454002.05.2017 13:03:58:085500,-Kč13 200,-Kč
Dražitel č.400202.05.2017 13:04:41:002500,-Kč13 700,-Kč
Dražitel č.471202.05.2017 13:06:22:333500,-Kč14 200,-Kč
Dražitel č.502602.05.2017 13:07:20:2911 500,-Kč15 700,-Kč
Dražitel č.533602.05.2017 13:10:04:367500,-Kč16 200,-Kč
Dražitel č.362802.05.2017 13:19:47:528500,-Kč16 700,-Kč
Dražitel č.469402.05.2017 13:26:26:610500,-Kč17 200,-Kč
Dražitel č.362802.05.2017 13:29:35:959500,-Kč17 700,-Kč
Dražitel č.469402.05.2017 13:30:43:766500,-Kč18 200,-Kč
Dražitel č.520802.05.2017 13:35:36:679500,-Kč18 700,-Kč
Dražitel č.528802.05.2017 13:37:41:047500,-Kč19 200,-Kč
Dražitel č.469402.05.2017 13:38:45:718500,-Kč19 700,-Kč
Dražitel č.404702.05.2017 13:41:01:489500,-Kč20 200,-Kč
Dražitel č.528802.05.2017 13:43:26:890500,-Kč20 700,-Kč
Dražitel č.469402.05.2017 13:47:49:270500,-Kč21 200,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 02.05.2017 v 13:52:49

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.4694 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 21 200,-Kč

Zveřejněno dne 02.05.2017 v 13:52:49