Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škody Fabia Combi 1.2 HTP Comfort

Vloženo: 23.5.2017 14:23 | číslo dražby: 1574

20 000 Kč

Dražba začala: 13.06.2017 11:00:00Dražba skončila: 13.06.2017 11:30:01

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000037 / 17
Počáteční cena: 15 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 30 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 6. 6. 2017 od 9:30 do 10:00 2. termín 13. 6. 2017 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: náměstí Josefa Machka 512, 158 00 Praha 5 – Košíře Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: náměstí Josefa Machka 512
GPS souradnice: 50.0656675N, 14.3846803E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý osobní automobil značky: Škoda, obchodní označení: Fabia Combi, RZ: 2H39112, VIN: TMBJY46YX44030221, typ: 6Y, varianta: SEAZQX01, verze: FM5, datum 1. registrace: 25. 08. 2004, zdvih. objem: 1 198 ccm, výkon 47.0 kW, palivo: BA 95 B, barva: 9102 šedá pastelová metalíza, karoserie: kombi, počet míst k sezení: 5, STK platná do 10. 10. 2016, č. VTP: BF529332, č. ORV: UAJ770254, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 201 409 km, (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Automobil vyžaduje servisní prohlídku a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Výbava automobilu:
autopotahy, rádio s CD přehrávačem centrální zamykání, elektricky stahovatelná okénka přední, airbag, tažné zařízení A-50X.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.603313.06.2017 11:07:12:9570,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.599213.06.2017 11:21:21:2291 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.597013.06.2017 11:25:01:0194 000,-Kč20 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 13.06.2017 v 11:30:01

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.5970 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 20 000,-Kč

Zveřejněno dne 13.06.2017 v 11:30:01