Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba osobního automobilu Škoda Citigo Hatchback Ambition

Vloženo: 17.1.2018 11:30 | číslo dražby: 1993

117 000 Kč

Dražba začala: 20.02.2018 11:00:00Dražba skončila: 20.02.2018 11:39:27

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000092 / 17
Počáteční cena: 49 000,-Kč
Určená cena: 98 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 08.02.2018 od 09:30 do 10:00 2. termín 20.02.2018 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5. GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvy provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL HATCHBACK, značky: ŠKODA, obchodní označení: CITIGO, kategorie vozidla: M1, typ: AA, varianta: ABCHYA, verze: FM5, RZ: 1SY7235, datum 1. registrace vozidla: 13.02.2013, VIN: TMBZZZAAZDD600231, zdvih. objem: 999.0 ccm, výkon: 44 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: CHYA, směrnice EHS/ES: 566/2011F, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: G2G2, LY3D ČERVENÁ ZÁKLADNÍ, karoserie: 3 DVEŘOVÝ, počet míst k sezení: 4, STK platná do: 30.01.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 29 957 km, (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Výbava automobilu ŠKODA CITIGO HATCHBACK AMBITION:
Autorádio, 2x el. okna, klimatizace

Technický popis předmětu dražby a jeho stavu:
Směrnice EHS/ES č.: 566/2011F, EURO 5
Motor - Typ: CHYA, výkon: 44 kW, původní, stav odpovídá stáří.
Spojka: Původní, stav odpovídá stáří.
Převodovka: Původní, stav odpovídá stáří.
Přední náprava a řízení: Původní, stav odpovídá stáří.
Zadní náprava: Původní, stav odpovídá stáří.
Brzdy ABS: Původní, doporučená kontrola, stav odpovídá stáří.
Elektr. Soustava: Původní.
Akumulátor: Původní.
Karoserie: Původní.
Lak: Původní, drobné provozní oděrky, stav odpovídající provoznímu stáří.
Interiér: Stav odpovídající provoznímu stáří.
Kola: Plechová, zimní pneu, stav odpovídá stáří.
Servisní interval: Nebylo možné zjistit datum poslední servisní prohlídky.

Automobil zakoupen v ČR jako nový. Vyžaduje servisní prohlídku a kontrolu brzdové soustavy. Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.789520.02.2018 11:00:33:3520,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.792920.02.2018 11:01:11:4133 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.792620.02.2018 11:01:58:2113 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.792920.02.2018 11:02:20:7053 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.797220.02.2018 11:03:18:5183 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.792920.02.2018 11:03:53:9037 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.792620.02.2018 11:04:07:7176 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.773120.02.2018 11:04:30:9585 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.792620.02.2018 11:08:15:6594 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.781720.02.2018 11:09:20:3145 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.776320.02.2018 11:11:28:3083 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.781720.02.2018 11:12:32:3864 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.776320.02.2018 11:13:55:3594 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.781720.02.2018 11:26:15:5764 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.773120.02.2018 11:31:14:4355 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.781720.02.2018 11:31:25:5103 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.773120.02.2018 11:32:20:2763 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.781720.02.2018 11:34:27:9133 000,-Kč117 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 20.02.2018 v 11:39:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.7817 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 117 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.02.2018 v 11:39:27