Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škody Superb 2.0 TDI CR 125 kW DSG 4x4 Ambition - odpočet DPH

Vloženo: 27.3.2018 13:57 | číslo dražby: 2062

297 000 Kč

Dražba začala: 03.05.2018 11:00:00Dražba skončila: 03.05.2018 11:49:23

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 18 - 38
Počáteční cena: 121 500,-Kč
Cena stanovena znalcem: 243 000,-Kč
Dražební jistina: 18 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 17.04.2018 od 09:30 do 10:00 2. termín 03 05 2018 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentrum Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
wwww.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: SUPERB, kategorie vozidla: M1, typ: 3T, varianta: AACFGBX11, verze: NAD6*, RZ: 3AX6774, datum 1. registrace vozidla: 16.10.2013, VIN: TMBCF73T9E9021720, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon: 125 kW, palivo: NM, typ motoru: CFGB, směrnice EHS/ES: 630/2012J, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 2, barva: ČERNÁ, karoserie: AA SEDAN počet míst k sezení: 5, STK platná do: 16.10.2017, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 149 633 km; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Škoda Superb 2.0 TDI CR 125 kW DSG 4x4 Ambition:

Motor, spojka: hlučnější chod studeného motoru, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;
Převodovka, rozvodovka: stav odpovídá stáří a poštu ujetých km a způsobu užívání;

Zadní náprava, rozvodovka, hnací hřídel: snížená účinnost tlumičů pérování, jsou namontované neoriginální kryty kol, stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání;

Přední náprava, mech. řízení, rozvodovka, hnací hřídel: snížená účinnost tlumičů pérování, jsou namontované neoriginální kryty kol,stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;
Skříň karoserie: lak je matný (zašlý) s četnými lakovými oděrkami a mechanickým poškozením na povrchu (L přední dveře, P přední dveře a blatník). Vytržená P lišta na střeše. Stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Výbava karoserie: mechanické poškození čelního skla. Drobné mechanické poškození lakovaných plastových dílů (přední i zadní nárazník, kryty vnějších zpětných zrcátek, kliky dveří). Aku bez kapacity. Interiér je zašpiněný, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 3 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1049103.05.2018 11:00:24:4330,-Kč121 500,-Kč
Dražitel č.1030103.05.2018 11:03:05:5075 000,-Kč126 500,-Kč
Dražitel č.936003.05.2018 11:03:30:6185 000,-Kč131 500,-Kč
Dražitel č.1049703.05.2018 11:03:52:5055 000,-Kč136 500,-Kč
Dražitel č.936003.05.2018 11:04:17:03610 000,-Kč146 500,-Kč
Dražitel č.857403.05.2018 11:04:35:1255 000,-Kč151 500,-Kč
Dražitel č.936003.05.2018 11:06:49:93510 000,-Kč161 500,-Kč
Dražitel č.1051803.05.2018 11:08:12:6855 000,-Kč166 500,-Kč
Dražitel č.857403.05.2018 11:09:25:3555 000,-Kč171 500,-Kč
Dražitel č.1038603.05.2018 11:09:41:1545 000,-Kč176 500,-Kč
Dražitel č.936003.05.2018 11:09:58:4675 000,-Kč181 500,-Kč
Dražitel č.878903.05.2018 11:10:16:3295 000,-Kč186 500,-Kč
Dražitel č.936003.05.2018 11:10:34:2985 000,-Kč191 500,-Kč
Dražitel č.857403.05.2018 11:10:50:4995 000,-Kč196 500,-Kč
Dražitel č.936003.05.2018 11:11:37:2155 000,-Kč201 500,-Kč
Dražitel č.857403.05.2018 11:12:20:3335 000,-Kč206 500,-Kč
Dražitel č.845903.05.2018 11:13:08:8635 000,-Kč211 500,-Kč
Dražitel č.1030103.05.2018 11:13:25:8185 000,-Kč216 500,-Kč
Dražitel č.1049203.05.2018 11:15:07:2595 000,-Kč221 500,-Kč
Dražitel č.857403.05.2018 11:15:51:1215 000,-Kč226 500,-Kč
Dražitel č.845903.05.2018 11:19:10:3995 000,-Kč231 500,-Kč
Dražitel č.857403.05.2018 11:20:41:1895 000,-Kč236 500,-Kč
Dražitel č.1051803.05.2018 11:21:35:1585 000,-Kč241 500,-Kč
Dražitel č.857403.05.2018 11:21:54:1795 000,-Kč246 500,-Kč
Dražitel č.845903.05.2018 11:22:41:0495 000,-Kč251 500,-Kč
Dražitel č.857403.05.2018 11:22:58:9785 000,-Kč256 500,-Kč
Dražitel č.845903.05.2018 11:24:02:6445 000,-Kč261 500,-Kč
Dražitel č.986103.05.2018 11:28:19:1775 000,-Kč266 500,-Kč
Dražitel č.857303.05.2018 11:31:08:7325 500,-Kč272 000,-Kč
Dražitel č.986103.05.2018 11:33:06:1325 000,-Kč277 000,-Kč
Dražitel č.845903.05.2018 11:37:22:2165 000,-Kč282 000,-Kč
Dražitel č.986103.05.2018 11:40:10:5915 000,-Kč287 000,-Kč
Dražitel č.845903.05.2018 11:41:08:8725 000,-Kč292 000,-Kč
Dražitel č.857303.05.2018 11:44:23:5995 000,-Kč297 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 03.05.2018 v 11:49:23

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.8573 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 297 000,-Kč

Zveřejněno dne 03.05.2018 v 11:49:23