Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škody Octavia 1.9 TDI 77 kW Elegance - odpočet DPH

Vloženo: 6.4.2018 12:59 | číslo dražby: 2080

70 500 Kč

Dražba začala: 24.04.2018 11:00:00Dražba skončila: 24.04.2018 12:18:11

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 18 - 23
Počáteční cena: 29 500,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 59 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 12.04.2018 od 09:00 do 09:45 2. termín 18.04.2018 od 09:00 do 09:45 3. termín 24.04.2018 od 09:00 do 09:45 Sraz účastníků prohlídky je před halou č. 19, areál ČKD, Kolbenova hala č. 19, Praha 9, Vysočany. https://mapy.cz/s/2qCxF, GPS: 50.1087514N, 14.5167606E Automobily jsou uskladněny v hale a není možné s nimi manipulovat, prohlídka bude možná pouze v rámci možností. Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 9
Město: Praha 9
Ulice: Kolbenova hala č. 19
GPS souradnice: 50.1087514N, 14.5167606E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: OCTAVIA, kategorie vozidla: M1, typ: 1Z, varianta: AABXEX01, verze: NFM5, RZ: 4AX2828, datum 1. registrace vozidla: 01.02.2007, VIN: TMBBS21Z672107239, zdvih. objem: 1 896 ccm, výkon: 77 kW, palivo: NM, typ motoru: BXE, směrnice EHS/ES: 2003/76B, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: 9102 ŠEDÁ PASTELOVÁ METALÍZA, karoserie: SEDAN, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 25.05.2017, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 200 201 km;
(dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Škoda Octavia 1.9 TDI 77 kW Elegance:
Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5482/037/2018.Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 5 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.945024.04.2018 11:04:04:6740,-Kč29 500,-Kč
Dražitel č.865824.04.2018 11:04:45:2261 000,-Kč30 500,-Kč
Dražitel č.945024.04.2018 11:12:56:6581 000,-Kč31 500,-Kč
Dražitel č.865824.04.2018 11:15:43:1541 000,-Kč32 500,-Kč
Dražitel č.957224.04.2018 11:18:02:7711 000,-Kč33 500,-Kč
Dražitel č.865824.04.2018 11:21:54:6551 000,-Kč34 500,-Kč
Dražitel č.945024.04.2018 11:22:27:5891 000,-Kč35 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:22:42:2291 000,-Kč36 500,-Kč
Dražitel č.945024.04.2018 11:24:12:7721 000,-Kč37 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:25:03:0161 000,-Kč38 500,-Kč
Dražitel č.852524.04.2018 11:25:28:0921 000,-Kč39 500,-Kč
Dražitel č.865824.04.2018 11:25:42:1641 000,-Kč40 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:26:12:4061 000,-Kč41 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:27:20:2911 000,-Kč42 500,-Kč
Dražitel č.865824.04.2018 11:28:16:2791 000,-Kč43 500,-Kč
Dražitel č.945024.04.2018 11:29:01:2091 000,-Kč44 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:29:19:8841 000,-Kč45 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:30:32:5811 000,-Kč46 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:31:59:5811 000,-Kč47 500,-Kč
Dražitel č.945024.04.2018 11:32:32:7051 000,-Kč48 500,-Kč
Dražitel č.957224.04.2018 11:33:12:5091 000,-Kč49 500,-Kč
Dražitel č.945024.04.2018 11:33:58:9831 000,-Kč50 500,-Kč
Dražitel č.943124.04.2018 11:34:47:0381 000,-Kč51 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:35:12:1401 000,-Kč52 500,-Kč
Dražitel č.865824.04.2018 11:35:32:1631 000,-Kč53 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:37:31:6401 000,-Kč54 500,-Kč
Dražitel č.852524.04.2018 11:38:16:7811 000,-Kč55 500,-Kč
Dražitel č.943124.04.2018 11:39:08:4321 000,-Kč56 500,-Kč
Dražitel č.957224.04.2018 11:39:30:5901 000,-Kč57 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:39:49:3811 000,-Kč58 500,-Kč
Dražitel č.943124.04.2018 11:41:40:4551 000,-Kč59 500,-Kč
Dražitel č.852524.04.2018 11:43:41:1411 000,-Kč60 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:44:33:3351 000,-Kč61 500,-Kč
Dražitel č.943124.04.2018 11:45:20:8241 000,-Kč62 500,-Kč
Dražitel č.957224.04.2018 11:50:20:4791 000,-Kč63 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:51:28:8911 000,-Kč64 500,-Kč
Dražitel č.943124.04.2018 11:53:17:0361 000,-Kč65 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 11:56:25:5281 000,-Kč66 500,-Kč
Dražitel č.943124.04.2018 12:01:06:4451 000,-Kč67 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 12:03:32:2161 000,-Kč68 500,-Kč
Dražitel č.957224.04.2018 12:08:28:7061 000,-Kč69 500,-Kč
Dražitel č.929324.04.2018 12:13:11:3311 000,-Kč70 500,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 24.04.2018 v 12:18:11

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.9293 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 70 500,-Kč

Zveřejněno dne 24.04.2018 v 12:18:11