Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škody Superb 2.0 TDI 103 kW Ambition- odpočet DPH

Vloženo: 18.4.2018 10:43 | číslo dražby: 2134

318 000 Kč

Dražba začala: 24.05.2018 13:00:00Dražba skončila: 24.05.2018 13:41:04

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 18 - 72
Počáteční cena: 193 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 386 000,-Kč
Dražební jistina: 26 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 17.05.2018 od 10:00 do 11:00 2. termín 22.05.2018 od 10:00 do 11:00 SSHR Polerady: Sraz účastníků prohlídky je na parkovišti před SSHR Polerady, Polerady GPS: 50.1978847N, 14.6113611E, https://mapy.cz/s/2qD9X S ohledem na bezpečnostní opatření bude od účastníků prohlídky vyžadován doklad totožnosti. Při prohlídce musí dbát pokynů dražebníka a pověřených osob. Automobily jsou uskladněny v hale a není možné s nimi manipulovat, prohlídka bude možná pouze v rámci možností. Více informací na tel 721 060 060.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Město: Polerady
Ulice: SSHR Polerady
GPS souradnice: 50.1978847N, 14.6113611E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL , značky: ŠKODA, obchodní označení: SUPERB, kategorie vozidla:M1, typ: 3T, varianta: AACFFBX01, verze: NFM6*, RZ: 4AR0234, datum 1. registrace vozidla: 31.03.2015, VIN:TMBAE73T6F9034646, zdvih. objem:1 968 ccm, výkon: 103 kW, palivo: NM, typ motoru: CFFB, směrnice EHS/ES: 195/2013J, počet náprav - z toho hnaných: 2 - 1 přední, převodovka: MAN, barva: ČERNÁ, karoserie: AA SEDAN, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 31.3.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 42 379 km; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Škoda Superb 2.0 TDI 103 kW Ambition:
Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5516/071/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 5 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1128924.05.2018 13:03:30:5490,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.1117924.05.2018 13:04:49:5995 000,-Kč198 000,-Kč
Dražitel č.982424.05.2018 13:05:58:7635 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.1022024.05.2018 13:07:49:7585 000,-Kč208 000,-Kč
Dražitel č.1095124.05.2018 13:09:27:5885 000,-Kč213 000,-Kč
Dražitel č.1128924.05.2018 13:12:41:9955 000,-Kč218 000,-Kč
Dražitel č.1117924.05.2018 13:14:39:5645 000,-Kč223 000,-Kč
Dražitel č.1095124.05.2018 13:14:51:8285 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.1128924.05.2018 13:16:52:4545 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.1133424.05.2018 13:17:35:9315 000,-Kč238 000,-Kč
Dražitel č.1095124.05.2018 13:20:06:1735 000,-Kč243 000,-Kč
Dražitel č.1133424.05.2018 13:22:31:5305 000,-Kč248 000,-Kč
Dražitel č.1117924.05.2018 13:22:48:9385 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.1133424.05.2018 13:23:15:9195 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.1128924.05.2018 13:24:46:6495 000,-Kč263 000,-Kč
Dražitel č.1133424.05.2018 13:25:55:3895 000,-Kč268 000,-Kč
Dražitel č.982424.05.2018 13:27:53:5175 000,-Kč273 000,-Kč
Dražitel č.1133424.05.2018 13:28:06:1075 000,-Kč278 000,-Kč
Dražitel č.1128924.05.2018 13:29:47:0345 000,-Kč283 000,-Kč
Dražitel č.982424.05.2018 13:30:22:3445 000,-Kč288 000,-Kč
Dražitel č.1133424.05.2018 13:31:19:2465 000,-Kč293 000,-Kč
Dražitel č.1117924.05.2018 13:31:35:2095 000,-Kč298 000,-Kč
Dražitel č.1133424.05.2018 13:32:32:9575 000,-Kč303 000,-Kč
Dražitel č.1117924.05.2018 13:33:18:8675 000,-Kč308 000,-Kč
Dražitel č.1128924.05.2018 13:34:27:1115 000,-Kč313 000,-Kč
Dražitel č.1117924.05.2018 13:36:04:6435 000,-Kč318 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 24.05.2018 v 13:41:04

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.11179 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 318 000,-Kč

Zveřejněno dne 24.05.2018 v 13:41:04