Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škody Octavia Combi 1.4 TSI 90 kW - odpočet DPH

Vloženo: 14.5.2018 13:34 | číslo dražby: 2190

93 000 Kč

Dražba začala: 21.06.2018 11:00:00Dražba skončila: 21.06.2018 11:57:46

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 18 - 74
Počáteční cena: 13 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 26 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 18.06.2018 od 15:00 do 15:30 Sraz účastníků na parkovišti před SSHR, pobočka Butas, Butoves u Jičína https://mapy.cz/s/2qDbZ, GPS: 50.3887092N, 15.4271517E S ohledem na bezpečnostní opatření bude od účastníků prohlídky vyžadován doklad totožnosti. Při prohlídce musí dbát pokynů dražebníka a pověřených osob. Automobily jsou uskladněny v hale a není možné s nimi manipulovat, prohlídka bude možná pouze v rámci možností. Více informací na tel 721 060 060.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Královéhradecký
Okres: Jičín
Město: Butoves
Ulice: SSHR, pobočka Butas
GPS souradnice: 50.3887092N, 15.4271517E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: OCTAVIA, kategorie vozidla: M1, typ: 1Z, varianta: ACCAXAX01, verze: NFM60, RZ: 2AU7660, datum 1. registrace vozidla: 14.06.2011, VIN: TMBHJ61ZXC2013833, zdvih. objem: 1 390 ccm, výkon: 90 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: CAXA, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: 1Z1Z, LF9R ČERNÁ METALÍZA, karoserie: OSOBNÍ KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 10.06.2017, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 240 607 km, skutečný stav km není znám; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána. V době prohlídky automobilu soudním znalcem měl automobil částečně demontovaný motor – demontované díly byly uloženy v zavazadlovém prostoru.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Škoda Octavia Combi 1.4 TSI 90 kW:
Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5450/005/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 5 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1151121.06.2018 11:01:41:5450,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.1167921.06.2018 11:01:58:3081 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.1151121.06.2018 11:03:07:0671 000,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.1171921.06.2018 11:03:31:8511 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.1151121.06.2018 11:03:37:4511 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.1161421.06.2018 11:04:26:7931 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.1167921.06.2018 11:04:45:1941 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.1151121.06.2018 11:05:29:3151 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:05:53:8301 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.1151121.06.2018 11:06:06:2121 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:07:17:6391 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.1151121.06.2018 11:07:42:4771 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.1185421.06.2018 11:08:29:1791 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:09:28:2935 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.1196821.06.2018 11:10:27:1241 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:11:13:7092 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:13:14:4451 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:14:23:3844 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:15:16:0222 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:16:09:2042 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:16:40:4571 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:18:18:7071 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.1197221.06.2018 11:18:47:2831 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:19:16:3522 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.1197221.06.2018 11:20:21:0671 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:21:23:3621 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.1142221.06.2018 11:23:40:1861 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:24:41:5871 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.1142221.06.2018 11:26:06:7931 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:26:34:4541 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.1142221.06.2018 11:28:00:6311 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:28:59:6991 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:29:12:8591 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.1197221.06.2018 11:29:24:4411 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:29:37:0101 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:29:55:0961 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:30:12:8601 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:30:39:4671 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:31:03:4861 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:31:58:7921 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:32:29:5621 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:33:14:3911 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.1197221.06.2018 11:33:48:5321 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:34:21:5521 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:34:34:0011 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.1197221.06.2018 11:35:12:4951 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:35:25:0011 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:36:07:3391 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:36:24:8281 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:36:55:8681 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:37:03:1631 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:38:03:6001 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:38:10:3401 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:39:11:2471 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:39:26:9951 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:39:57:3451 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:40:07:9541 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:40:37:3391 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:40:51:9801 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:41:31:9711 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:43:51:0401 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:44:28:9151 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:45:10:2031 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:45:36:8171 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:45:59:9441 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:47:07:3291 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:47:25:3401 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:48:00:6971 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.1180821.06.2018 11:52:02:6831 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.1192221.06.2018 11:52:46:0511 000,-Kč93 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 21.06.2018 v 11:57:46

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.11922 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 93 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.06.2018 v 11:57:46