Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Fordu Transit 350 2.4 TDCI 85 kW - odpočet DPH

Vloženo: 14.5.2018 14:02 | číslo dražby: 2191

127 000 Kč

Dražba začala: 21.06.2018 11:00:00Dražba skončila: 21.06.2018 12:44:04

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 18 - 76
Počáteční cena: 35 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 70 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 18.06.2018 od 15:00 do 15:30 Sraz účastníků na parkovišti před SSHR, pobočka Butas, Butoves u Jičína https://mapy.cz/s/2qDbZ, GPS: 50.3887092N, 15.4271517E S ohledem na bezpečnostní opatření bude od účastníků prohlídky vyžadován doklad totožnosti. Při prohlídce musí dbát pokynů dražebníka a pověřených osob. Automobily jsou uskladněny v hale a není možné s nimi manipulovat, prohlídka bude možná pouze v rámci možností. Více informací na tel 721 060 060.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Královéhradecký
Okres: Jičín
Město: Butoves
Ulice: SSHR, pobočka Butas
GPS souradnice: 50.3887092N, 15.4271517E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: FORD, obchodní označení: TRANSIT 350EF, kategorie vozidla: N1, typ: FAD6, RZ: 3AE1666, datum 1. registrace vozidla: 09.02.2010, VIN: WF0XXXTTFX9D14670, zdvih. objem: 2 402 ccm, výkon: 85 kW, palivo: NM, typ motoru: JXFC, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 ZADNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, počet míst k sezení: 2-6, STK platná do: 20.11.2016; přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 138 980 km, skutečný stav km není znám; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.


Technický stav jednotlivých skupin automobilu Ford Transit 350 2.4 TDCI 85 kW:
Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5499/054/2018.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 5 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1196421.06.2018 11:01:19:2711 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.1192521.06.2018 11:01:29:1581 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.1192621.06.2018 11:02:52:3031 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.1186821.06.2018 11:04:13:0111 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.1192621.06.2018 11:05:22:8491 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.1142021.06.2018 11:05:53:8461 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.1192621.06.2018 11:06:32:4213 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.1162921.06.2018 11:07:20:5101 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.1147021.06.2018 11:08:17:4231 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.1164521.06.2018 11:08:45:8651 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.1196721.06.2018 11:09:29:3921 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.1192621.06.2018 11:10:19:8123 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.1196721.06.2018 11:11:51:5321 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.1182821.06.2018 11:12:22:8871 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.1192621.06.2018 11:12:52:3162 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.1196721.06.2018 11:14:29:9411 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.1192621.06.2018 11:14:51:0461 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.1182821.06.2018 11:15:05:0701 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.1192621.06.2018 11:16:31:8282 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.1163821.06.2018 11:16:57:9871 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.1182821.06.2018 11:17:27:4134 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.1145321.06.2018 11:17:57:7801 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.1192621.06.2018 11:18:48:9502 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.1182821.06.2018 11:19:29:1953 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.1196721.06.2018 11:19:54:2781 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.1192621.06.2018 11:20:22:8181 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.1182821.06.2018 11:20:50:5782 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.1192621.06.2018 11:21:40:0381 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 11:22:58:5741 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.1196721.06.2018 11:24:08:0481 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.1145321.06.2018 11:24:25:0231 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 11:25:40:3631 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 11:25:53:2051 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.1185221.06.2018 11:26:55:1711 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.1192521.06.2018 11:28:28:8761 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 11:28:37:5951 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.1185221.06.2018 11:28:59:5451 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.1182821.06.2018 11:29:19:6015 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 11:30:17:4941 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.1145321.06.2018 11:30:37:0661 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 11:32:12:7791 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.1192521.06.2018 11:34:24:8411 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.1186821.06.2018 11:34:43:2821 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 11:36:37:8241 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.1192521.06.2018 11:39:13:6381 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.1178321.06.2018 11:40:46:6771 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 11:41:58:9631 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.1186821.06.2018 11:43:45:8541 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 11:46:07:5231 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.1186821.06.2018 11:47:13:6861 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 11:50:32:6631 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.1192521.06.2018 11:50:54:4921 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 11:54:41:1722 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.1186821.06.2018 11:56:38:1141 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.1192521.06.2018 11:59:56:5531 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.1186821.06.2018 12:02:43:7461 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 12:06:03:8022 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.1186821.06.2018 12:06:57:8101 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 12:09:25:2111 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.1192521.06.2018 12:12:44:3181 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 12:14:06:2731 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.1186821.06.2018 12:15:10:8581 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 12:18:31:8581 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.1192521.06.2018 12:21:39:4521 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.1186821.06.2018 12:24:01:2781 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 12:25:43:3632 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.1192521.06.2018 12:28:57:0621 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 12:31:18:2891 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.1186821.06.2018 12:32:17:8421 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.1192521.06.2018 12:33:57:4681 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.1196121.06.2018 12:37:57:6411 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.1192521.06.2018 12:39:04:7971 000,-Kč127 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 21.06.2018 v 12:44:04

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.11925 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 127 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.06.2018 v 12:44:04