Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vibrační desky Lumag RP-300 HPCA, váha 260 kg - odpočet DPH

Vloženo: 16.5.2018 12:20 | číslo dražby: 2196

27 000 Kč

Dražba začala: 05.06.2018 11:00:00Dražba skončila: 05.06.2018 11:32:17

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000026 / 18
Počáteční cena: 1 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 35 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 29.05.2018 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Předmět dražby si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentrum Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
wwww.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Označení, specifikace a stručný popis předmětu dražby:
• Vibrační deska Lumag RP - 300 HPCA, výrobní číslo: 1081RP300A15120634; (dále jen „předmět dražby“ a „vibrační deska“).

Multifunkční vibrační deska s obousměrným chodem určená pro středně těžké až náročné úpravy terénu stavebního či krajinného rázu.

Pohon vzduchem chlazeným čtyřtaktním benzínovým motorem; plynulá regulace pohybu vpřed i vzad; tuhá a stabilní konstrukce; motor chráněn proti přetížení; univerzální ochranný kryt řemenů; plošný výkon cca 600 m2 za hodinu.

Parametry vibrační desky Lumag RP-300 HPCA
Hlučnost (A) / 7m 108 dB
Hmotnost 259 kg
Objem nádrže 6 l
Výkon motoru 6 kW
Odstředivá síla 38 kN
Účinná hloubka hutnění 900 mm
Maximální rychlost 25 m/min
Frekvence úderu 63 Hz
Palivo benzín
Rozměry (d x š x v) 910 x 505 x 1040 mm
Rozměry hutnící desky (š x d) 475 x 825 mm
Startování ruční

Stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění, nutná výměna provozních kapalin a filtrů.

Na předmětu dražby neváznou žádná cizí práva a omezení.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1100205.06.2018 11:00:17:0060,-Kč1 000,-Kč
Dražitel č.1095005.06.2018 11:01:02:6461 000,-Kč2 000,-Kč
Dražitel č.1108105.06.2018 11:01:28:9633 000,-Kč5 000,-Kč
Dražitel č.1128305.06.2018 11:01:49:7851 000,-Kč6 000,-Kč
Dražitel č.1108105.06.2018 11:02:44:3741 000,-Kč7 000,-Kč
Dražitel č.1162105.06.2018 11:03:45:4891 000,-Kč8 000,-Kč
Dražitel č.1094905.06.2018 11:05:02:7752 000,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.1170705.06.2018 11:05:52:1051 000,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.1094905.06.2018 11:06:30:7013 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.1170705.06.2018 11:07:25:7092 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.1094905.06.2018 11:10:20:0282 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.1170705.06.2018 11:12:25:3082 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.1161905.06.2018 11:13:33:4631 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.1094905.06.2018 11:14:03:8911 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.1170705.06.2018 11:16:40:8321 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.1094905.06.2018 11:18:00:7722 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.1165805.06.2018 11:27:17:5442 000,-Kč27 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 05.06.2018 v 11:32:17

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.11658 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 27 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.06.2018 v 11:32:17