Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4x4 145 kW

Vloženo: 5.6.2018 11:16 | číslo dražby: 2220

230 400 Kč

Dražba začala: 12.07.2018 11:00:00Dražba skončila: 12.07.2018 11:55:34

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000025 / 18
Počáteční cena: 195 400,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 293 000,-Kč
Dražební jistina: 25 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 28.06.2018 od 09:30 do 10:00 2. termín 12.07.2018 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: HYUNDAI, obchodní označení: SANTA FE, kategorie vozidla: M1, typ: CM, varianta: C5 D6 4, verze: M62 A 7 1, RZ: 2SB9785, datum 1. registrace vozidla: 14.11.2012, VIN: KMHSH81XCCU890070, zdvih. objem: 2 199 ccm, výkon: 145 kW, palivo: NM, typ motoru: D4HB, směrnice EHS/ES: 692/2008A, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MAN, barva: ČERNÁ METALÍZA, karoserie: KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 14.11.2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 73 387 km, skutečný stav km není znám; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný záruční a pozáruční servis bez výměny nebo CO skupin.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4x4 145 kW:

Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5560/115/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1214412.07.2018 11:14:22:8550,-Kč195 400,-Kč
Dražitel č.1201412.07.2018 11:29:52:6515 000,-Kč200 400,-Kč
Dražitel č.1214412.07.2018 11:34:48:1425 000,-Kč205 400,-Kč
Dražitel č.1201412.07.2018 11:35:31:7355 000,-Kč210 400,-Kč
Dražitel č.1214412.07.2018 11:38:48:4335 000,-Kč215 400,-Kč
Dražitel č.1201412.07.2018 11:43:39:8015 000,-Kč220 400,-Kč
Dražitel č.1214412.07.2018 11:45:48:5815 000,-Kč225 400,-Kč
Dražitel č.1201412.07.2018 11:50:34:8865 000,-Kč230 400,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 12.07.2018 v 11:55:34

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.12014 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 230 400,-Kč

Zveřejněno dne 12.07.2018 v 11:55:34