Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Volkswagen Transporter 2.5 TDI 96 kW - odpočet DPH

Vloženo: 25.6.2018 9:36 | číslo dražby: 2246

113 000 Kč

Dražba začala: 24.07.2018 11:00:00Dražba skončila: 24.07.2018 11:35:27

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000021 / 18
Počáteční cena: 78 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 117 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 10.07.2018 od 09:30 do 10:00 2. termín 24.07.2018 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: VOLKSWAGEN, obchodní označení: TRANSPORTER, kategorie vozidla: N1, typ: 7HC, varianta: ND50BNZX0, verze: N280FM6S, RZ: 9B40910, datum 1. registrace vozidla: 24.04.2008, VIN: WV2ZZZ7HZ8H144380, zdvih. objem: 2 461 ccm, výkon: 96 kW, palivo: NM, typ motoru: BNZ, směrnice EHS/ES: 2003/76B, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, spojovací zařízení: TŘÍDA A50X, počet míst k sezení: 2-6, STK platná do: 08.08.2015, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 290 849 km, skutečný stav km není znám; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný záruční a pozáruční servis bez výměny nebo CO skupin. Údržba v poslední době zanedbávaná.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Volkswagen
Transporter 2.5 TDI 96 kW:
Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5575/130/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1218724.07.2018 11:02:49:2185 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.1219024.07.2018 11:08:52:8415 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.1224124.07.2018 11:12:27:4265 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.1224824.07.2018 11:24:30:8525 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.1224124.07.2018 11:27:33:1825 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.1224824.07.2018 11:30:03:5645 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.1224124.07.2018 11:30:27:4665 000,-Kč113 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 24.07.2018 v 11:35:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.12241 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 113 000,-Kč

Zveřejněno dne 24.07.2018 v 11:35:27