Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Volvo FLM 240 42 R, nosič kontejnerů a manipulační jeřáb, jen 70 tis km, odpočet DPH

Vloženo: 1.10.2018 11:21 | číslo dražby: 2310

958 400 Kč

Dražba začala: 02.11.2018 11:00:00Dražba skončila: 02.11.2018 12:01:37

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000030 / 18
Počáteční cena: 557 400,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 836 000,-Kč
Dražební jistina: 60 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 23.10.2018 od 09:30 do 10:00 2. termín 30.10.2018 od 14:30 do 15:00 3. termín 02.11.2018 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Označení předmětu dražby:
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL NOSIČ KONTEJNERŮ, značky: VOLVO, obchodní označení: FL M 240 42R, kategorie vozidla: N3, typ: FL, varianta: M, verze: 14L, RZ: 6U30750, datum 1. registrace vozidla: 29.12.2010, VIN: YV2TN12A2BB578902, zdvih. objem: 7 146 cm3, výkon: 181 kW, palivo: NM, typ motoru: D7F240, směrnice EHS/ES: 2006/51G EURO 5, počet náprav-z toho hnaných: 2-1, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, karoserie: NOSIČ KONTEJNERU TNH 7, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 29.4.2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 70 598 km, skutečný stav km není znám. (dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Rozvor: 4 100 mm
Celková délka: 6 800 mm
Celková výška: 3 100 mm
Celková šířka: 2 550 mm
Provozní hmotnost: 6 950 kg
Povolení hmotnost: 14 000 kg
Rozměry ložné plochy: d: 4 250 mm š: 2 240 mm

Další výbava automobilu:
Nosič kontejnerů TNH 7, SN: 81/6/STT/10, výrobce TECHNOCAR s.r.o.
Nízký kontejner
Manipulační jeřáb AMCO VEBA V8O8N 2S, vč. 29574 s nosností 3080 kg – poškozená převodovka hydrauliky

Automobil koupený v ČR jako nový, RZ v depozitu, stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace a stav jednotlivých CO skupin uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5603/158/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.


Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazbu DPH 21 % a takto je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1301802.11.2018 11:03:08:6100,-Kč557 400,-Kč
Dražitel č.1289202.11.2018 11:07:07:56125 000,-Kč582 400,-Kč
Dražitel č.1270802.11.2018 11:07:32:39325 000,-Kč607 400,-Kč
Dražitel č.1301802.11.2018 11:09:07:42525 000,-Kč632 400,-Kč
Dražitel č.1304802.11.2018 11:09:53:58625 000,-Kč657 400,-Kč
Dražitel č.1301802.11.2018 11:12:57:10025 000,-Kč682 400,-Kč
Dražitel č.1289202.11.2018 11:16:08:96025 000,-Kč707 400,-Kč
Dražitel č.1301802.11.2018 11:22:07:87625 000,-Kč732 400,-Kč
Dražitel č.1305502.11.2018 11:24:18:47625 000,-Kč757 400,-Kč
Dražitel č.1279002.11.2018 11:26:34:41125 000,-Kč782 400,-Kč
Dražitel č.1301802.11.2018 11:28:31:98625 000,-Kč807 400,-Kč
Dražitel č.1289202.11.2018 11:28:46:99125 000,-Kč832 400,-Kč
Dražitel č.1279002.11.2018 11:29:07:70925 000,-Kč857 400,-Kč
Dražitel č.1301102.11.2018 11:30:47:2265 000,-Kč862 400,-Kč
Dražitel č.1289202.11.2018 11:31:24:4245 000,-Kč867 400,-Kč
Dražitel č.1279002.11.2018 11:32:30:1985 000,-Kč872 400,-Kč
Dražitel č.1289202.11.2018 11:34:25:7975 000,-Kč877 400,-Kč
Dražitel č.1279002.11.2018 11:35:08:5265 000,-Kč882 400,-Kč
Dražitel č.1301102.11.2018 11:36:53:4005 000,-Kč887 400,-Kč
Dražitel č.1301802.11.2018 11:37:40:7665 000,-Kč892 400,-Kč
Dražitel č.1289202.11.2018 11:39:44:7765 000,-Kč897 400,-Kč
Dražitel č.1279002.11.2018 11:39:58:5845 000,-Kč902 400,-Kč
Dražitel č.1289202.11.2018 11:42:18:5375 000,-Kč907 400,-Kč
Dražitel č.1279002.11.2018 11:42:28:1685 000,-Kč912 400,-Kč
Dražitel č.1301102.11.2018 11:45:15:31211 000,-Kč923 400,-Kč
Dražitel č.1279002.11.2018 11:46:24:7555 000,-Kč928 400,-Kč
Dražitel č.1289202.11.2018 11:49:33:7035 000,-Kč933 400,-Kč
Dražitel č.1279002.11.2018 11:49:46:5795 000,-Kč938 400,-Kč
Dražitel č.1301102.11.2018 11:50:48:4305 000,-Kč943 400,-Kč
Dražitel č.1279002.11.2018 11:51:44:5775 000,-Kč948 400,-Kč
Dražitel č.1289202.11.2018 11:56:17:8345 000,-Kč953 400,-Kč
Dražitel č.1279002.11.2018 11:56:37:0115 000,-Kč958 400,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 02.11.2018 v 12:01:37

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.12790 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 958 400,-Kč

Zveřejněno dne 02.11.2018 v 12:01:37