Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba traktoru SAME DORADO 80, nepoužívaný (38 motohodin), r.v. 2015; možnost odpočtu DPH 21%

Vloženo: 15.10.2018 17:01 | číslo dražby: 2329

716 600 Kč

Dražba začala: 23.11.2018 11:00:00Dražba skončila: 23.11.2018 12:05:15

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000042 / 18
Počáteční cena: 241 600,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 302 000,-Kč
Dražební jistina: 30 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny: 1. termín 08.11.2018 od 14:00 do 14:30 2. termín 15.11.2018 od 14:00 do 14:30 3. termín 22.11.2018 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: BAZAR STROJŮ s.r.o., Holohlavy 248, 503 03 Smiřice. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Předmět dražby si je možné nechat prohlédnout vlastním technikem. Více informací na tel 257 313 330.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Město: Holohlavy
Ulice: Holohlavy 248,503 03 Smiřice

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý TRAKTOR KOLOVÝ, značky: SAME, obchodní označení: DORADO 80, kategorie vozidla: T1, typ: 11S, varianta: 80T1, verze: SW, RZ: C007164, datum 1. registrace vozidla: 10.7.2015, VIN: ZKDBD102W0TS30002, zdvih. objem: 2 887 ccm, výkon: 55.4 kW, palivo: NM, typ motoru: KD3 55TA, směrnice EHS/ES: 2000/25D, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MAN, barva: ČERVENÁ, karoserie: BEZPEČNISTNÍ KABINA C52, spojovací zařízení: ZADNÍ TZB KAT.2, HUBICE ČEP 32MM, počet míst k sezení: 1, STK platná do: 10.7.2019, Stav počítače motohodin: 38, skutečný stav počítače motohodin není znám.
dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Značka a typ traktoru: SAME Dorado 80 GSDT, typ 11S
Druh stroje: zemědělský kolový traktor 4 x 4 – T1
Výrobce: SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. - Itálie
Technický průkaz: -
Rok výroby: 2015
Druh karoserie: PRŮBĚŽNÝ MOSTOVÝ RÁM+KABINA
Obsah, druh a výkon motoru: 2 887 cm3, vznětový DEUTZ. 55,4 kW
Druh a rozměr pneu prvomontáže: přední 360/70 R 20, zadní 420/70 R 30
RZ: C007125
Barva: ČERVENÁ
Datum prvního uvedení do provozu: 7/2015
Počet předchozích držitelů: -
Stav počítače motohodin: 38
Technická prohlídka platná do: 10.7.2019

Tech. data:
Max. rychlost: 40 km/h
Šířka: 2 070 mm
Délka: 3 560 mm
Výška: 2 470 mm
Spojovací zařízení: TŘÍDA TBZ KAT. 2
Další doplňky: mechanická převodovka 20+15 VÝVODOVÝ HŘÍDEL VZADU 540 OT./MIN. TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS VZADU, HYDRAUL. SYSTÉM BOSCH

Závady:
Chybí olej v motoru, zadní závěs, vybitá startovací baterie.
Stav předmětu dražby odpovídá stáří a provozu dle počítadla motohodin, nutná výměna provozních kapalin a startovacího akumulátoru. Bližší specifikace předmětu dražby je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3322-4/18

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Vzhledem k tomu, že Vlastník předmětu dražby, kterého je Navrhovatel insolvenčním správcem, je plátcem DPH a cena dosažená vydražením je včetně DPH, dohodl se Navrhovatel s Dražebníkem, že z výtěžku dražby odvede dražebník daň z přidané hodnoty v souladu s §108 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o DPH na osobní daňový účet dlužníka.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1351723.11.2018 11:01:39:41320 000,-Kč261 600,-Kč
Dražitel č.1356123.11.2018 11:05:20:74420 000,-Kč281 600,-Kč
Dražitel č.1281423.11.2018 11:07:40:86020 000,-Kč301 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 11:08:39:50320 000,-Kč321 600,-Kč
Dražitel č.1276123.11.2018 11:09:56:55620 000,-Kč341 600,-Kč
Dražitel č.1356723.11.2018 11:10:44:04820 000,-Kč361 600,-Kč
Dražitel č.1276123.11.2018 11:11:02:16520 000,-Kč381 600,-Kč
Dražitel č.1356723.11.2018 11:11:46:94720 000,-Kč401 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 11:13:38:86320 000,-Kč421 600,-Kč
Dražitel č.1356723.11.2018 11:14:23:09720 000,-Kč441 600,-Kč
Dražitel č.1281423.11.2018 11:15:28:07820 000,-Kč461 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 11:16:34:48040 000,-Kč501 600,-Kč
Dražitel č.1281423.11.2018 11:18:01:82420 000,-Kč521 600,-Kč
Dražitel č.1356723.11.2018 11:19:28:77720 000,-Kč541 600,-Kč
Dražitel č.1281423.11.2018 11:21:28:93320 000,-Kč561 600,-Kč
Dražitel č.1356723.11.2018 11:22:18:27320 000,-Kč581 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 11:22:35:66620 000,-Kč601 600,-Kč
Dražitel č.1336323.11.2018 11:25:53:1175 000,-Kč606 600,-Kč
Dražitel č.1356723.11.2018 11:26:29:5075 000,-Kč611 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 11:27:11:8505 000,-Kč616 600,-Kč
Dražitel č.1356723.11.2018 11:27:49:5045 000,-Kč621 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 11:29:19:9865 000,-Kč626 600,-Kč
Dražitel č.1351723.11.2018 11:29:32:0135 000,-Kč631 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 11:30:28:3915 000,-Kč636 600,-Kč
Dražitel č.1356723.11.2018 11:31:15:9055 000,-Kč641 600,-Kč
Dražitel č.1351723.11.2018 11:31:52:4885 000,-Kč646 600,-Kč
Dražitel č.1281423.11.2018 11:33:18:9365 000,-Kč651 600,-Kč
Dražitel č.1351723.11.2018 11:34:04:6645 000,-Kč656 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 11:35:06:0255 000,-Kč661 600,-Kč
Dražitel č.1351723.11.2018 11:35:58:5085 000,-Kč666 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 11:39:49:5755 000,-Kč671 600,-Kč
Dražitel č.1351723.11.2018 11:40:30:4745 000,-Kč676 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 11:44:28:7875 000,-Kč681 600,-Kč
Dražitel č.1351723.11.2018 11:44:52:1945 000,-Kč686 600,-Kč
Dražitel č.1340423.11.2018 11:49:42:2605 000,-Kč691 600,-Kč
Dražitel č.1351723.11.2018 11:49:55:4385 000,-Kč696 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 11:54:39:8605 000,-Kč701 600,-Kč
Dražitel č.1351723.11.2018 11:57:13:56310 000,-Kč711 600,-Kč
Dražitel č.1315723.11.2018 12:00:15:8095 000,-Kč716 600,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 23.11.2018 v 12:05:15

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.13157 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 716 600,-Kč

Zveřejněno dne 23.11.2018 v 12:05:15