Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba sklápěcího přívěsu BSS PS2 09.07 AGRO, odpočet DPH

Vloženo: 2.8.2019 12:33 | číslo dražby: 2639

50 750 Kč

Dražba začala: 20.08.2019 10:00:00Dražba skončila: 20.08.2019 10:45:53

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000045 / 19
Počáteční cena: 31 750,-Kč
Cena stanovena znalcem: 63 500,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Město: Dubňany

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý přívěs traktorový speciální sklápěcí BSS PS2 09.07 AGRO, barva: šedá-základní, reg. značka A009164, VIN: 2957, RZ: A00 9164,(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technický popis přívěsu BSS PS2 09.07 AGRO:
Druh: Přívěs sklápěcí
Tovární značka a typ: BSS, typ PS2, varianta 09.07 AGRO
Výrobce: BSS n.p. Senice na Hané
Číslo TP: ZA 072468, ORV ZAA 050255
rok výroby: 1989
Druh karoserie: Sklápěcí – nákladní.
Barva: Šedá základní
Výrobce: BSS N.P., Senice na Hané
Nápravy: 2
Rozvor: 2 950 mm
Celková délka: 6 400 mm
Celková výška: 2 250 mm
Celková šířka: 2 500 mm
Provozní hmotnost: 2 300 – 2 380 kg
Povolení hmotnost: 9 000 kg
Druh a rozměr pneu prvomontáže : Barum 385/55 R 22,5
Datum prvního uvedení do provozu: 01. 02. 1989
Platnost STK: 22. 02. 2020
Údaje o opravách: Nelze zjistit.
Přívěs odstavený mimo provoz cca jeden rok.
První registrace přívěsu byla na území ČR, přívěs vyžaduje servisní prohlídku a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3063/60/2019
Stav odpovídá stáří a způsobu užívání a uskladnění.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1582420.08.2019 10:04:24:5740,-Kč31 750,-Kč
Dražitel č.1584520.08.2019 10:06:12:9161 000,-Kč32 750,-Kč
Dražitel č.1607520.08.2019 10:07:06:9751 000,-Kč33 750,-Kč
Dražitel č.1595220.08.2019 10:09:56:6351 000,-Kč34 750,-Kč
Dražitel č.1607520.08.2019 10:15:08:7811 000,-Kč35 750,-Kč
Dražitel č.1586220.08.2019 10:20:11:1191 000,-Kč36 750,-Kč
Dražitel č.1599120.08.2019 10:21:02:4091 000,-Kč37 750,-Kč
Dražitel č.1607520.08.2019 10:23:48:7011 000,-Kč38 750,-Kč
Dražitel č.1582420.08.2019 10:26:17:0491 000,-Kč39 750,-Kč
Dražitel č.1607520.08.2019 10:26:38:2621 000,-Kč40 750,-Kč
Dražitel č.1582420.08.2019 10:29:18:8531 000,-Kč41 750,-Kč
Dražitel č.1607520.08.2019 10:29:33:5061 000,-Kč42 750,-Kč
Dražitel č.1586220.08.2019 10:30:11:6451 000,-Kč43 750,-Kč
Dražitel č.1582420.08.2019 10:31:33:0271 000,-Kč44 750,-Kč
Dražitel č.1607520.08.2019 10:33:15:5531 000,-Kč45 750,-Kč
Dražitel č.1582420.08.2019 10:34:13:4481 000,-Kč46 750,-Kč
Dražitel č.1607520.08.2019 10:34:51:6481 000,-Kč47 750,-Kč
Dražitel č.1582420.08.2019 10:37:01:7441 000,-Kč48 750,-Kč
Dražitel č.1586220.08.2019 10:38:43:4841 000,-Kč49 750,-Kč
Dražitel č.1582420.08.2019 10:40:53:6731 000,-Kč50 750,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 20.08.2019 v 10:45:53

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.15824 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 50 750,-Kč

Zveřejněno dne 20.08.2019 v 10:45:53