Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba traktoru ZETOR Proxima Plus 8541, odpočet DPH

Vloženo: 2.8.2019 12:46 | číslo dražby: 2640

468 000 Kč

Dražba začala: 10.09.2019 10:00:00Dražba skončila: 10.09.2019 10:38:41

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000038 / 19
Počáteční cena: 136 650,-Kč
Minimální příhoz: 3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 273 300,-Kč
Dražební jistina: 30 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 4.9.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Město: Dubňany

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý KOLOVÝ TRAKTOR, značky: ZETOR, obchodní označení: 8541 PROXIMA PLUS, kategorie vozidla: T1, typ: PROXIMA PLUS, varianta: 8541, verze: -, RZ: A008713, datum 1. registrace vozidla: 24.9.2007, VIN: S854101238J, zdvih. objem: 4 156 ccm, výkon: 60 kW, palivo: NM, typ motoru: Z 1204, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ČERVENÁ ZÁKLADNÍ, karoserie: BEZPEČNOSTNÍ KABINA UBK 10541, spojovací zařízení: ZADNÍ TBZ KAT. 2, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 14.1.2020, přečtený stav počítadla motohodin: 6 212 MH, skutečný stav MH není znám,(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technický popis stavu jednotlivých skupin traktoru ZETOR Proxima Plus 8541:
Motor a příslušenstvím: původní, provozní opotřebení.
Spojka: provozní opotřebení.
Převodovka a zadní náprava hnací: provozní opotřebení.
Přední náprava hnací a řízení: provozní opotřebení.
Kabina, ochranný rám, zasklení: provozní opotřebení.
Přední náprava + mech. řízení: provozní opotřebení.
Brzdová soustava: nutná celková revize a případná oprava.
Výbava včetně karotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačky: provozní opotřebení.
Lak: nejednotný.
Hydraulika, závěsy: provozní opotřebení.
Závaží: možná kombinace přídavných závaží.
Vadný akumulátor.
Rozvor: 2 328 mm
Celková délka: 4 827mm
Celková výška: 2 740 mm
Celková šířka: 2 310 mm
Provozní hmotnost: 4 054 – 5 170 kg
Povolení hmotnost: 6 000 kg

První registrace traktoru byla na území ČR, traktor vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3059/56/2019.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1579910.09.2019 10:00:36:5780,-Kč136 650,-Kč
Dražitel č.1613610.09.2019 10:01:50:4073 000,-Kč139 650,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:02:01:1483 000,-Kč142 650,-Kč
Dražitel č.1613610.09.2019 10:02:31:8423 000,-Kč145 650,-Kč
Dražitel č.1639710.09.2019 10:03:34:1963 000,-Kč148 650,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:03:53:0083 000,-Kč151 650,-Kč
Dražitel č.1628310.09.2019 10:03:58:7883 000,-Kč154 650,-Kč
Dražitel č.1589310.09.2019 10:04:28:1733 000,-Kč157 650,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:05:06:3003 000,-Kč160 650,-Kč
Dražitel č.1609610.09.2019 10:05:54:8123 000,-Kč163 650,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:09:39:9243 000,-Kč166 650,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:10:55:2063 000,-Kč169 650,-Kč
Dražitel č.1588210.09.2019 10:11:11:2333 000,-Kč172 650,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:11:40:0963 000,-Kč175 650,-Kč
Dražitel č.1613610.09.2019 10:12:06:5943 000,-Kč178 650,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:12:45:9243 000,-Kč181 650,-Kč
Dražitel č.1636410.09.2019 10:13:14:0665 000,-Kč186 650,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:13:47:5023 000,-Kč189 650,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:14:14:19130 000,-Kč219 650,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:15:02:7043 000,-Kč222 650,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:15:21:1543 000,-Kč225 650,-Kč
Dražitel č.1636410.09.2019 10:17:15:56420 000,-Kč245 650,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:17:50:5533 000,-Kč248 650,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:18:32:4933 350,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:18:56:3343 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.1588210.09.2019 10:19:24:8663 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:19:44:6653 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:19:56:1203 000,-Kč264 000,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:20:25:6703 000,-Kč267 000,-Kč
Dražitel č.1599810.09.2019 10:21:47:5493 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:21:59:1433 000,-Kč273 000,-Kč
Dražitel č.1599810.09.2019 10:22:15:88050 000,-Kč323 000,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:22:38:7283 000,-Kč326 000,-Kč
Dražitel č.1588210.09.2019 10:22:50:2893 000,-Kč329 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:23:19:2783 000,-Kč332 000,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:23:32:4083 000,-Kč335 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:23:59:6553 000,-Kč338 000,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:24:14:99710 000,-Kč348 000,-Kč
Dražitel č.1588210.09.2019 10:24:25:0253 000,-Kč351 000,-Kč
Dražitel č.1628310.09.2019 10:24:36:7403 000,-Kč354 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:24:49:5863 000,-Kč357 000,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:25:02:1653 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:25:17:2603 000,-Kč363 000,-Kč
Dražitel č.1588210.09.2019 10:25:28:9923 000,-Kč366 000,-Kč
Dražitel č.1628310.09.2019 10:25:38:8483 000,-Kč369 000,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:25:54:7553 000,-Kč372 000,-Kč
Dražitel č.1628310.09.2019 10:26:05:2923 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:26:24:0333 000,-Kč378 000,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:26:31:5443 000,-Kč381 000,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:26:49:0543 000,-Kč384 000,-Kč
Dražitel č.1588210.09.2019 10:27:01:8073 000,-Kč387 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:27:09:1023 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.1628310.09.2019 10:27:29:2153 000,-Kč393 000,-Kč
Dražitel č.1588210.09.2019 10:27:44:8463 000,-Kč396 000,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:27:58:5503 000,-Kč399 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:28:07:7873 000,-Kč402 000,-Kč
Dražitel č.1628310.09.2019 10:28:13:4333 000,-Kč405 000,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:28:34:9913 000,-Kč408 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:28:46:2213 000,-Kč411 000,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:29:08:6883 000,-Kč414 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:29:19:7113 000,-Kč417 000,-Kč
Dražitel č.1579910.09.2019 10:29:45:9623 000,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:29:57:4333 000,-Kč423 000,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:30:21:89610 000,-Kč433 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:30:33:2953 000,-Kč436 000,-Kč
Dražitel č.1628310.09.2019 10:30:53:3843 000,-Kč439 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:31:28:7673 000,-Kč442 000,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:31:43:77710 000,-Kč452 000,-Kč
Dražitel č.1643710.09.2019 10:31:59:2033 000,-Kč455 000,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:32:38:56210 000,-Kč465 000,-Kč
Dražitel č.1640110.09.2019 10:33:41:1703 000,-Kč468 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 10.09.2019 v 10:38:41

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.16401 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 468 000,-Kč

Zveřejněno dne 10.09.2019 v 10:38:41