Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba spec. vozidla TATRA 148 PP MPT 27-1 SUB, odpočet DPH

Vloženo: 2.8.2019 13:58 | číslo dražby: 2642

122 600 Kč

Dražba začala: 10.09.2019 10:00:00Dražba skončila: 10.09.2019 12:25:20

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000042 / 19
Počáteční cena: 46 600,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 93 200,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 4.9.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Město: Hodonín

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý SPECIÁLNÍ AUTIMOBIL, značky: TATRA, obchodní označení: 148 PP MPT 27 – 1 SUB, kategorie vozidla: SS, typ: T 148 P, RZ: 2AP 1108, datum 1. registrace vozidla: 1978, VIN: 52339-37, zdvih. objem: 12 667 ccm, výkon: 157 kW, palivo: NM, typ motoru: T2-928-15, směrnice EHS/ES: -, počet náprav - z toho hnaných: 3-3, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: MODRÁ/ORANŽOVÁ, karoserie: SPECIÁLNÍ PLOŠINA, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 27.7.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 10 649 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technický stav jednotlivých skupin spec. vozidla TATRA 148 PP MPT 27-1 SUB:
Motor a příslušenstvím: původní, provozní opotřebení.
Spojka: provozní opotřebení.
Převodovka a zadní nápravy hnací: provozní opotřebení, netěsnost, únik maziva.
Přední náprava hnací a řízení: provozní opotřebení, netěsnost, únik maziva.
Kabina: provozní opotřebení, koroze.
Rám s příslušenstvím: částečná povrchová koroze rámu, příslušenství provozní opotřebení.
Brzdová soustava: nutná celková revize a oprava.
Výbava: provozní opotřebení.
Lak: nejednotný.
Montážní plošina MPT 27 – 1, hydraulika netěsnost, povrchová koroze, funkčnost neověřena.
Neplatná revize zvedacího zařízení.
Počet odpracovaných hodin nelze zjistit.
Vadné akumulátory.

První registrace automobilu byla na území ČSR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3062/59/2019
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1640610.09.2019 10:03:46:6992 000,-Kč48 600,-Kč
Dražitel č.1645310.09.2019 10:05:30:5992 000,-Kč50 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 10:14:31:1042 000,-Kč52 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 10:27:56:8182 000,-Kč54 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 10:31:06:9402 000,-Kč56 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 10:35:27:9592 000,-Kč58 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 10:37:36:5132 000,-Kč60 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 10:41:53:2592 000,-Kč62 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 10:46:28:2592 000,-Kč64 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 10:50:51:2162 000,-Kč66 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 10:54:08:3972 000,-Kč68 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 10:58:30:9452 000,-Kč70 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 11:01:55:3442 000,-Kč72 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 11:06:25:5762 000,-Kč74 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 11:09:41:8452 000,-Kč76 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 11:14:07:2812 000,-Kč78 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 11:16:49:8972 000,-Kč80 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 11:21:23:3222 000,-Kč82 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 11:23:10:3022 000,-Kč84 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 11:27:33:5972 000,-Kč86 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 11:28:35:9792 000,-Kč88 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 11:32:53:6652 000,-Kč90 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 11:36:16:5582 000,-Kč92 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 11:40:44:6462 000,-Kč94 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 11:41:30:5032 000,-Kč96 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 11:45:42:1212 000,-Kč98 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 11:50:28:2122 000,-Kč100 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 11:51:37:1872 000,-Kč102 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 11:56:02:8662 000,-Kč104 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 11:56:46:2132 000,-Kč106 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 12:01:17:4102 000,-Kč108 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 12:02:13:7622 000,-Kč110 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 12:06:58:7682 000,-Kč112 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 12:09:35:7882 000,-Kč114 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 12:14:19:9792 000,-Kč116 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 12:14:57:8312 000,-Kč118 600,-Kč
Dražitel č.1592210.09.2019 12:19:19:9632 000,-Kč120 600,-Kč
Dražitel č.1640610.09.2019 12:20:20:6462 000,-Kč122 600,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 10.09.2019 v 12:25:20

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.16406 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 122 600,-Kč

Zveřejněno dne 10.09.2019 v 12:25:20