Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba spec. automobilu AVIA A31 K MP 13 – 1 SUB, odpočet DPH

Vloženo: 2.8.2019 14:34 | číslo dražby: 2643

77 650 Kč

Dražba začala: 10.09.2019 10:00:00Dražba skončila: 10.09.2019 10:56:13

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000043 / 19
Počáteční cena: 51 650,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 103 300,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 4.9.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Město: Dubňany

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL JEDNOÚČELOVÝ, značky: AVIA, obchodní označení: 31 K, kategorie vozidla: N2, typ: MP 13-1 SUB, varianta:-, verze: -, RZ: 3AA6163, datum 1. registrace vozidla: 1984, VIN: 8413059, zdvih. objem: 3 596 ccm, výkon: 60 kW, palivo: NM, typ motoru: 712.18.0, směrnice EHS/ES: -, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANULÁNÍ, barva: MODRÁ ZÁKLADNÍ, karoserie: SPECIÁLNÍ – MONTÁŽNÍ PLOŠINA MP 13 - 1 , spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 2-1, STK platná do: 28.4.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 55 691 km , skutečný stav km není znám, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technické parametry a stav jednotlivých skupin spec. automobilu AVIA A31 K MP 13 – 1 SUB:
Rozvor: 2 680 mm
Celková délka: 6 960 mm
Celková výška: 2 680 mm
Celková šířka: 2 100 mm
Provozní hmotnost: 5 235 kg
Povolená hmotnost: 5 400 kg
Motor a příslušenstvím: původní, provozní opotřebení.
Spojka: provozní opotřebení.
Převodovka a zadní náprava hnací: provozní opotřebení.
Přední náprava hnací a řízení: provozní opotřebení.
Kabina: provozní opotřebení.
Rám s příslušenstvím: provozní opotřebení.
Brzdová soustava: nutná celková revize a případná oprava.
Výbava: provozní opotřebení.
Lak: nejednotný.
Montážní plošina MP 13 – 1, hydraulika netěsnost, povrchová koroze, funkčnost neověřena. Neplatná revize zvedacího zařízení
Počet odpracovaných hodin nelze zjistit.
Vadný akumulátor.

Automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3061/58/2019

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1643010.09.2019 10:02:53:8220,-Kč51 650,-Kč
Dražitel č.1643010.09.2019 10:04:12:1452 000,-Kč53 650,-Kč
Dražitel č.1642610.09.2019 10:07:57:8982 000,-Kč55 650,-Kč
Dražitel č.1643010.09.2019 10:13:55:5662 000,-Kč57 650,-Kč
Dražitel č.1642610.09.2019 10:14:37:8952 000,-Kč59 650,-Kč
Dražitel č.1592610.09.2019 10:27:38:4632 000,-Kč61 650,-Kč
Dražitel č.1642610.09.2019 10:28:34:0682 000,-Kč63 650,-Kč
Dražitel č.1643010.09.2019 10:31:19:7462 000,-Kč65 650,-Kč
Dražitel č.1642610.09.2019 10:31:58:8892 000,-Kč67 650,-Kč
Dražitel č.1643010.09.2019 10:35:16:9222 000,-Kč69 650,-Kč
Dražitel č.1642610.09.2019 10:39:32:4642 000,-Kč71 650,-Kč
Dražitel č.1592610.09.2019 10:42:18:2412 000,-Kč73 650,-Kč
Dražitel č.1643010.09.2019 10:46:48:5752 000,-Kč75 650,-Kč
Dražitel č.1592610.09.2019 10:51:13:4272 000,-Kč77 650,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 10.09.2019 v 10:56:13

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.15926 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 77 650,-Kč

Zveřejněno dne 10.09.2019 v 10:56:13